Apsveicam!

 

 

Mācību stundu saraksti

Stundu saraksts 1. - 4. klasei

Stundu saraksts 5. - 12. klase

 

 

Stundu izmaiņas 21.09.2018.

KLASE

STUNDA PĒC KĀRTAS

MĀCĪBU PRIEKŠMETS

TELPA

5.-8.kl.

1.,2.

Radošās darbnīcas
(klašu audzinātāji,
5.a klasei- sk. A.Sproģe)

Klašu telpas,
8.a klase- 11.kab.

9.a

1.

angļu val.

13.kab.

2.

fizika

fiz.kab.

7.

Latviešu val. fakultatīvs

10.kab.

9.b

1.

fizika

fiz.kab.

2.

angļu val.

13.kab.

7.

Latviešu val. fakultatīvs

3.kab.

10.

1.,2.

informātika 1.gr.

inf.kab.

7.,8.

informātika 2.gr.

inf.kab.

11.

1.,2.

matemātika

2.kab.

7.

angļu val.

13.kab.

8.

veselības mācība

18.kab.

12.

1.,2.

Tehn.grafika/psiholoģija

25./4.kab.

7.

bioloģija

18.kab.

Visas klases

Plkst.10.00-13.30

Olimpiskā diena

Sporta laukums