Apsveicam!

 

 

Mācību stundu saraksti

Stundu saraksts 1. - 4. klasei

Stundu saraksts 5. - 12. klase

 

 

Stundu izmaiņas: 22.05.2019.

 

KLASE

STUNDA PĒC KĀRTAS

MĀCĪBU PRIEKŠMETS

TELPA

5.a

5.

matemātika

1.kab.

6.

nenotiek

 

5.b

3.

sociālās zinības

fiz.kab.

6.a

 

Klases ekskursijā Skolas soma, sk.I.Segliņa

 

6.b

1.

latviešu val.

3.kab.

2.

literatūra

3.kab.

4.

patst.darbs matemātikā (sk.N.Čudare)

2.kab.

6.,7.

nenotiek

 

7.a

3.

sem.noslēguma pārbaudes darbs Latvijas vēsturē (sk.A.Kuzma)

18.kab.

4.

krievu val.

13.kab.

6.

latviešu val.

 

7.

nenotiek

 

7.b

3.

sem.noslēguma pārbaudes darbs Latvijas vēsturē (sk.A.Seglicka)

1.kab.

4.

matemātika

1.kab.

5.

ģeogrāfija

10.kab.

6.

matemātika

1.kab.

8.a

2.

vizuālā māksla

5.kab.

3.

ģeogrāfija

10.kab.

8.b

1.

nenotiek

 

3.

krievu val.

13.kab.

10.

6.

bioloģija

18.kab.

7.

angļu val.

14.kab.

11.

8.

nenotiek