Apsveicam!

 

 

Svētku nedēļa Vecumnieku vidusskolā.

....Es gribu būt tāds-

Lai tavas brīvības stundā,

Kura karogiem svētumu atdos,

Varētu sacīt:

Allaž biju ar tevi!

Tāds, lai mani soļi iemītu taku

Ceļam uz gaismas brīdi.        

  G. Freimanis

 

Novembra mēnesī mēs daudz vairāk un daudz patiesāk domājam par Latviju. Par Latviju, kura katram no mums ir citāda, tomēr visiem viena. Šogad Latvijai  apritēs 95.gadi. Tā pat kā cilvēkiem uz lielām jubilejām sanāk vairāk ciemiņi kā ierasts, atbrauc arī pavisam tālie radi, kuri nekad nav redzēti un iepazīti, un tad  ir pienācis laiks satikt neredzētas tantes, onkuļus, māsīcas un brālēnus, tā pat arī uz Latvijas dzimšanas dienas svinībām, gribētos domāt, ka atbrauks mūsu mīļie, kas ikdienas maizīti pelna svešumā.

Tieši tāpēc, lai apzinātos mūsu patiesās vērtības un iespējas, kas mums ir dzīvojot BRĪVĀ LATVIJĀ, šonedēļ Vecumnieku vidusskolas skolēni domāja, sapņoja, dzirdēja, redzēja un sajuta Latviju daudz vairāk kā ikdienā. Šajā svētku nedēļā mēs elpojām vienā ritmā ar Latviju.

11.novembra rītā mūs pulcēja Lāčplēša dienas notikumi, kurus atcerējāmies pie kopīga ugunskura. Dzejas rindas izskanēja brīvības cīnītāju piemiņai. Par tiem, kas ne brīdi nedomājot cēlas, gāja un nesavtīgi ziedojot sevi ticēja, ka ir vērts nolikt savu galvu, lai nākamās paaudzes varētu dzīvot un  mācīties BRĪVĀ LATVIJĀ. Paldies 5.-12.klašu skolēniem par dzejas rindām, paldies Dāvim Peņķim, Aļģirtam Dievaitim par goda sardzi. Paldies visiem skolēniem,  kas vakarā pulcējās Rešnenieku kapos uz piemiņas brīdi.

12.novembra pēcpusdienā mēs lepojāmies ar Latvijas skaistajiem, putniem, dzīvniekiem, upēm un ezeriem, ar ziediem un kokiem – ar visu skaisto, kas mums ir.  Bija patīkami dzirdēt, ka skolēniem no 5. – 6.kl nav vienaldzīga vieta uz zemes, ko sauc par  Latviju -  skaistāko vietu uz pasaules. Paldies par skaistajiem darbiņiem, dziesmām, tautas dziesmām un dzejoļiem.

13.novembra pēcpusdienā mums bija īpaši silti – mūs sildīja cimdu raksti. No sendienām līdz mūsdienām ir latvju raksti ieadīti cimdos, kas slida mūsu rokas. Uzzinājām, ko šie raksti un zīmes nozīmē, simbolizē, ko sargā, par ko gādā un sapratām, ka katrā rakstā ieadītais dzīpars nes sev līdzi stāstu, ko stāsta cimda adītājs domājot par cimda valkātāju. Paldies 7. – 8.klasēm par priekšnesumiem.

14.novembrī mūsu domas kavējās pie mūsu senčiem, kara gadiem, kas izpostījuši daudzas ģimenes, mājas, laukus, pie atmodas, pie cerībām, ko nesa līdzi jaunie brīvības gadi. Klausoties šos stāstus skolēnu acīs bija jaušams nemiers, pārdzīvojums, kas liecināja, ka mūsu skolēnos ir patiesi skaidras un dziļas dvēseles, kas jūt, mīl un liek just arī citiem. Paldies par aizkustinošiem stāstiem, paldies, ka ieraudzījāt to, ko ikdienā bieži aizmirstam. Paldies 9.-10.klasēm.

Tajā pašā dienā mūsu 11. – 12.klases jaunieši uz lietām, notikumiem, kas notiek šodien Latvijā paskatījās no CITĀDĀS LATVIJAS redzespunkta. Mēs esam stipri, mēs varam vairāk, mēs varam strādāt daudz smagāk, jo neviens to mums nevar aizliegt, jo mums ir BRĪVA LATVIJA. Mēs esam lepni, ka dzīvojam šajā valstī, ka mums ir pašiem sava zeme, savs karogs, savs vārds, kuru varam paust bez bailēm. Noklausoties skolēnu sagatavotos priekšnesumus, varu droši teikt, ka mūsu jauniešiem ir svarīga Latvijas himna, svētas mūsu karoga krāsas, lai cik arī ikdienā mēs sūdzētos, par valdības darbiem un lēmumiem, mūsu jauniešu sirdis pieder šai zemei, šai vietai.  Paldies jums par to. Un tas ir tikai pašsaprotami, ka valsts sākas ģimenē, sētā, ielā, ciematā -  vietā, kur mīlam un ciešam, smejamies un lejam asaras, augam, mācāmies – DZĪVOJAM. Paldies daudzām skolēnu ģimenēm, kas stiprina šo dzimtenes piederības sajūtu.

15.novembra rīts, svecīšu silto liesmu ievīts, tautas namā pulcēja klausītājus un skatītājus koncertā „Es Latvijā – Latvija manī”. Paldies 2. – 3.klašu deju kolektīvam (vadītāja A. Vanaga), 5. – 6.klašu kolektīvam (vadītāja S. Vēvere) par dejām, paldies 1. – 4 klašu korim, mazajam un lielajam ansamblim (vadītāja D.Starta) par skaistajām dziesmām, paldies dzejas teicējiem Niklāvam Ņ., Gunai L., Unai  - Unigundei G., Mārim T., Antrai  V., Edgaram D., Ditai S. Sintijai V., Ditai M.. Paldies mūzikas atskaņotājiem Dāvidam  P. Dāvim P.  Paldies tautas nama administrācijai un darbiniekiem par siltām telpām. Paldies vecākiem, kas saposa savas atvases svētku tērpos. Paldies visiem, kas iedvesmoja un domās bija ar mums.

Valsts nevar pastāvēt bez tautas un  tauta  nevar pastāvēt bez valsts, tikai roku rokā ejot mēs varam būt stipra, pārticīga, gudra savienība. Piekrītot Jura Rubeņa vārdiem par Latviju:

“Te ir cilvēki, kas priecājas par dzīvi, kura tiem dota tieši šeit un tieši tagad. Te ir cilvēki, kas uzdrīkstas būt laimīgi. Te esmu es. Te ir mani labākie draugi, mani vismīļākie cilvēki, un te ir cilvēki, kurus es vēl neesmu iemācījies saprast. Te ir mana valsts. Man ar to pietiek. Tā ir tik dažāda un tomēr laba, un mīļa tieši tāda, kāda tā ir."

novēlu  katram atrast gaišumu sevī, darbos ko darām,  gaišumu domās par Latviju, kā par vietu, kur dzīvot, mācīties, strādāt un būt laimīgiem.

PRIECĪGUS SVĒTKUS

 


Direktora vietniece  ārpusstundu un audzināšanas darbā Sanita Roga.