Apsveicam!

 

 

Pie Latvijas Valsts prezidenta.

“Cienot savu valsti, mēs cienām paši sevi. Ceļot savu valsti, mēs ceļam tās nākotni. Dodot savai valstij, mēs dodam tās izaugsmei. Valsts – tie esam mēs. Mūsu valsts ir Latvija. Tikai mūsos ir spēks un pārliecība par Latvijas nākotni. Apvienosim savas zināšanas, labās domas un darbus mūsu Tēvzemei – Latvijai!”  (Valsts prezidents Andris Bērziņš, sveicot konkursa dalībniekus Latvijas Republikas 95. dzimšanas dienā)

Laikā, kad visa Latvija gatavojas svētkiem, arī Vecumnieku vidusskolā jūtama īpaša gaisotne – skolēni piedalās dažādos pasākumos, pēta savas dzimtas saknes, savukārt 9. klašu un daži 5.a klases skolēni latviešu valodas stundās mēģināja iejusties Latvijas Valsts prezidenta lomā un pārdomāja, ko katrs teiktu, sveicot Latviju 95. gadadienā. Ikvienā uzrakstītajā vai nofilmētajā runā bija kas īpašs, katrā bija saskatāma kāda daļiņa no dzimtenes mīlestības – rūpes vai prieks par Latviju, latviskumu, mūsu cilvēkiem.

Labākie darbi tika nosūtīti uz Valsts prezidenta kancelejas rīkoto konkursu „Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijai dzimšanas dienā”, un 20 labāko žūrijas izvēlēto darbu autori 13. novembrī tikās ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu Melngalvju namā, kur svinīgā noskaņā saņēma piemiņas veltes. 315 rakstisko un 17 video uzrunu konkurencē šo labāko autoru vidū bija arī 9.b klases skolniece Diāna Ivaškeviča.

Darbi tika iesūtīti no visas valsts, un tos vērtēja Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas asociētā profesore, Dr.sc.pol. Daina Bāra, Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas docents, Dr.sc.pol Ivars Ijabs, Vidzemes Augstskolas Sociālo zinātņu fakultātes docente, Dr.sc.pol. Ieva Bērziņa un Valsts prezidenta sabiedrisko projektu vadības padomniece Karīna Rāviņa-Vimba.

Prieks par Diānas sasniegumiem! „Laika sprīdis no skolas sola līdz rīcībai un atbildībai par savu darbu ir ļoti īss, un tas paiet ātri,” konkursa dalībniekiem teica A. Bērziņš. Lai šie vārdi dod drosmi un ierosmi ne tikai Diānai, bet arī pārējiem, skolā atklājot savas spējas un noticot savai varēšanai!

 

Vecumnieku vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Sanita Igaune