Apsveicam!

 

 

Dzejas dienas Vecumnieku vidusskolā.

                                                        „Cilvēku domas kā vindas smeļ dzejas akā…”

                                                       O. Vācietis

Reizē ar septembra zeltītajiem saules stariem un bagāto ābolu ražu kā katru gadu mūsu skolā ienāk Dzejas dienas. Pasākumu kopu ievadīja ziedu kompozīciju izstāde, kuru veidojām skolas zālienā. Daudzinot Latviju jubilejā, rudens ziedus kārtojām latvju zīmju rakstos. Saules zīme atspīd cilvēku smaidā, gaišajās acīs un jaukā valodā. Skaista ir Māras izrakstītā pasaule. Katrai tautai, dzimtai ir savas saknes, zari un pazares, sava galotnīte. Mēs esam kā koki ar saknēm savā zemē. Laimas pēdiņas – mūsu liktens un nākotnes cerību raksti.

Pamatskolas skolēni dzejas lasījumus „Dzeja uz skatuves” izpildīja atraktīvā veidā. Tā skanēja mūzikas pavadījumā, sarunas vērsās dialogā un mazā izspēlētā teātrītī. Aizkustinoši skanēja vijoles spēle ar dziesmiņu „Mazā bilžu rāmītī”. Paldies 5.-7. klasēm un skolotājām par radošu pieeju dzejas izpildījumā.

Dzejnieku sacerējumus „Dzeja uz trepēm” runāja 8.-9. klases jaunieši. Tas bija interesants un aizraujošs ceļojums dzejas pasaulē. Katras trepes aicināja ar savu uzdevumu. Dzejas upe plūda gan pirmā, gan otrā stāva kāpnēs, gan parka pakāpienos. Tas bija pasākums, kas notika mainībā un kustībā. Interesantu piegājienu dzejas vārda izpausmei atspoguļoja dzejas grafiskais zīmējums jeb kaligrammas. Paldies skolotājām par jauko dzejas stundu.

Vidusskolas jaunieši tikšanās reizē „Kas tu esi, dzejniek?” iepazina mūsu novadnieces Brigitas Kārkliņas dzeju. Dzejniece, iepazīstinot ar sevi, bilda, ka dzejoļi ir kā dvēseles kliedzieni, sarunas pašai ar sevi un vēstījums kādam. „Esmu kā atvērta grāmatas lapa! Vārdi kā manas dvēseles origami...”- tā dzejniece. Savukārt skolēni meklēja un apkopoja atziņas, sacerēja paši dzejas rindas, un jaunie autori dzejoļus runāja mūsu viešņai. Skolas bibliotēka saņēma dāvinājumu „Zemgales vācelīte 2013” –  literāro almanahu ar dzejnieces autogrāfu. Tikšanos krāšņāku darīja Alvja Vītola daudzveidīgā un skaistā dāliju izstāde. Dzeja bagātināja dvēseli, bet ziedi priecēja acis un sirdi.

Dzeja skanēja jebkurai gaumei un vajadzībai. Dzeja mūs iedvesmoja, dzeja mūs izglītoja un bagātināja

       „Tik dažādas ir šīs vienkāršās lietas
       Klausīties un dzirdēt
       Skatīties un redzēt
       Domāt un saprast
       Just un sajust
       Iemīlēties un mīlēt.”

                                     B. Kārkliņa

Skolas bibliotekāre Sarmīte Vēvere