Apsveicam!

 

 

Vizuālās mākslas pulciņa reklāma 2011./2012.m.g. II semestrim

Aicinu Tevi radoši darboties vizuālās mākslas pulciņā, kurā apgūsi dažādus glezniecības un zīmēšanas žanrus un stilus, piedalīsies konkursos, izstādēs un dažādos projektos – gan vietējā, gan arī starptautiskā mērogā.

I semestrī pulciņa dalībnieki veiksmīgi piedalījās 4 tematiskajās izstādēs skolā, valsts mēroga labdarības atklātnīšu konkursā, kurā mūsu audzēkņu darbi gan atklātnīšu, gan kalendāra formātā tika pārdoti Rīgas veikalos. Iesūtījām starptautiskajam konkursam Slovākijā par “Etnogrāfisko tērpu” zīmējumu, kurā attēloti Latviešu novadu tautiskie tērpi. Kā arī aktīva dalība projektā Comenius, kura laikā izstrādātie zīmējumi tika nopublicēti starptautiskajā Comenius kalendārā Polijā, Spānijā, Itālijā, Anglijā un Latvijā.

II semestrī plānojam piedalīties vairākās tematiskajās skolas izstādēs, gatavoties vizuālās mākslas olimpiādei “Uguns tēli”, kā gatavot darbus valsts un starptautiskā mēroga vizuālās mākslas konkursiem. Aktīva iesaistīšanās Comenius projekta vizuālā tēla veidošanā.

Vizuālā pulciņa skolotāja Anda Sproģe.