Apsveicam!

 

 

Vizuālās mākslas pulciņš sākumskolā

Vizuālās mākslas pulciņš Vecumnieku sākumskolā darbojas jau daudzus gadus, un to apmeklē liels skaits bērnu. Ir bērni, kuriem nav iespējas apmeklēt mākslas skolu laika trūkuma vai finansiālu apsvērumu dēļ, tad skola piedāvā reālu iespēju ar minimāliem resursiem ikvienam bērnam attīstīt savas mākslinieciskās dotības, radošas spējas, fantāziju vai vienkārši saturīgi pavadot brīvo laiku, izveidojot jaunu vaļasprieku – zīmēšanu un gleznošanu, tādejādi, atrisinot bērna brīvā laika pavadīšanās iespējas pēc skolas nodarbībām.

Nodarbībās bērni iepazīstas ar dažādiem mākslas piederumiem, materiāliem un tehnikām, apgūst žanru glezniecību, zīmēšanas un kompozīcijas pamatus, veido trīsdimensiju darbus, iepazīstas ar dekoratīvo noformēšanu.

Bērni ar saviem radošajiem darbiem labprāt piedalās dažādos vizuālās mākslas konkursos. Skolā katru mēnesi tiek veidotas radošo darbu izstādes, kurās pilnībā atspoguļojas bērna izpratne par pasauli, viņa sajūtas un vēlmes. Pulciņa dalībnieki kolekcionē savus darbiņus un ar laiku eksponē savu personālizstādi.

Pulciņa nodarbībās gūtās zināšanās un prasmes veido ne tikai mākslinieciskās dotības, bet arī attīsta personības īpašības: pacietību, gribasspēku, mērķtiecību, rūpīgumu un atbildību par rezultātu. Tas, savukārt dod iespēju bērnam iemācīties ikvienu ikdienas darbiņu padarīt vislabākajā kvalitātē. Tāpēc šajās nodarbībās tiek gaidīts ikviens bērns, kam patīk pavadīt savu brīvo laiku mākslinieciski radošā gaisotnē.

Viz. mākslas pulc. vad. Zoja Demeškeviča