Apsveicam!

Starpnovadu latviešu valodas olimpiādē:

 • Dace Gasūne - 2. vieta

Starpnovadu ekonomikas olimpiādē:

 • Dace Gasūne - 3. vieta
 • Annija Tamane - Atzinība

Starpnovadu krievu valodas olimpiādē:

 • Oļegs Kozlovs - 2. vieta
 • Niks Berlinskis - 3. vieta

Starpnovadu 4. klašu matemātikas olimpiādē:

 • Emīlija Bračka - Atzinība
 • Adrians Siliņš - Atzinība

Starpnovadu matemātikas olimpiādē:

 • Laura Libere - 1. vieta
 • Rūta Ansone -2. vieta
 • Dace Gasūne - 3. vieta

Starpnovadu fizikas olimpiādē:

 • Gerda Gustsone - 1. vieta
 • Edgars Alde -2. vieta
 • Dace Gasūne - 2. vieta
 • Roberta Paula Tomsone - Atzinība

Starpnovadu koka un metāla tehnoloģijas olimpiādē:

 • Niks Berlinskis - 3. vieta
 • Pēteris Vietnieks - Atzinība
 • Vents Vājeiks - Atzinība

Starpnovadu tekstila tehnoloģijas olimpiādē:

 • Rūta Ansone - 1. vieta
 • Viktorija Trofimčuka - 2. vieta
 • Liene Emīlija Miķelsone - 3. vieta
 • Agnese Klipa - Atzinība

Starpnovadu latviešu valodas olimpiādē:

 • Gerda Gustsone - 1. vieta
 • Katrīna Lavrinoviča - Atzinība

Starpnovadu vēstures olimpiādē:

 • Gerda Gustsone - 2. vieta

Starpnovadu bioloģijas olimpiādē:

 • Laura Libere - 2. vieta
 • Annija Tamane - 1. vieta
 • Pīters Patriks Sprūds - 2. vieta
 • Dace Gasūne - Atzinība

Starpnovadu angļu valodas olimpiādē:

 • Artūrs Drevinskis - 3. vieta
 • Pīters Patriks Sprūds - 2. vieta
 • Artis Circenis - Atzinība

 

ADVENTURES AROUND US jeb piedzīvojumi mums apkārt

No 31. maija līdz 3.jūnijam Vecumnieku vidusskolas angļu valodas skolotāja Iveta Klīdzēja apmeklēja semināru "Brīvdabas pedagoģijas metodes mācību procesā un eTwinning projektos”, ko organizēja Horvātijas eTwinning Nacionālais atbalsta dienests Horvātijas pilsētā Šibenikā.

eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT). eTwinning ir Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības un jaunatnes sporta jomā Erasmus+ aktivitāte, kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā metodi mācību un audzināšanas procesā un veicinot skolotāju tālākizglītību IKT un valodu jomā.

Seminārā tikās 96 skolotāji no 21 Eiropas valsts ar kopīgu mērķi apgūt brīvdabas pedagoģijas metodes un izmēģināt dažādus rīkus, lai organizētu veiksmīgus eTwinning skolu sadarbības projektus. Apmācību laikā soli pa solim plānojām projektus – apspriedām projektu idejas, meklējām projekta sadarbības partnerus, apguvām eTwinning Live platformas rīkus un projektu virtuālo TwinSpace vidi, kā arī izmēģinājām dažas aplikācijas, kuras iespējams izmantot mācību procesā, piemēram, QR Code Scanner un Thinglink. Semināra laikā strādājot grupās, man izveidojās ļoti laba sadarbība ar skolotāju Lenku Zeržanovu no Čehijas vidusskolas Prāgā, ar kuru kopīgi izstrādājām un reģistrējām projektu “Adventures Around Us” jeb “Piedzīvojumi mums apkārt”. Projekts tiek uzsākts 2017.g.septembrī un noslēgsies 2017.g.decembrī abās partnerskolās.

Projekta mērķis ir skolēniem veidot interaktīvas kartes, izpētot un atzīmējot tajās dažādus interesantus objektus savas skolas apkārtnē. Projekta gaitā skolēni iepazīs Čehijas skolu un skolēnus, apzinās dažādas vietas skolas apkārtnē (dabas objekti, pieminekļi, vēsturiskas ēkas, skaistas vietas dabā), izveidos objektu karti, vāks un apkopos informāciju no dažādiem avotiem, atlasīs informāciju, veidos foto, video prezentācijas un publicēs prezentācijas Twinspace platformā, lai apmainītos ar rezultātiem un iepazītu katrā partnervalstī paveikto.

Paldies kursu organizētājiem, Horvātijas Nacionālajam atbalsta dienestam un Latvijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai, par iespēju apmeklēt apmācības. Semināra laikā iegūtās zināšanas, pieredze un nodibinātie kontakti noderēs ne tikai eTwinning, bet arī Erasmus+ KA2 aktivitātes turpmāko sadarbības projektu veidošanā.

 

Iveta Klīdzēja, Vecumnieku vidusskolas angļu valodas skolotāja.