Apsveicam!

 

 

Angļu valodas pasākums “Learn Together!”

2017. gada 21. aprīlī Vecumnieku vidusskolā notika ikgadējais angļu valodas pasākums 1.-4. klasēm. Šogad, meklējot un iesaistot jaunas darba un mācību formas, pasākums izvērsās ļoti interesants. Pasākuma organizēšanā tika iesaistīti skolas vecāko klašu skolēni no 8.a un 8. b klasēm. Tāpēc kopīgi šo projektu nosaucām “Learn Together!”

 Pasākuma mērķis bija rosināt gan sākumskolās, gan vecāko klašu skolēnu interesi par angļu valodas apguvi, veidot motivāciju, attīstīt izglītojamo radošās spējas, pilnveidot saskarsmes kultūru un piedāvāt iespēju vispusīgi apliecināt savas zināšanas un prasmes angļu valodā. Pasākuma pamatā bija angļu valodas mācīšanās darbnīcas, ko gatavoja un vadīja lielie skolēni. Darbnīcu klāsts bija ļoti daudzveidīgs un saistošs ( “Find the Word”, “My Favourite Food”, ”Everyday Maths”, “Spring Is Here!”, “Come and Play With Us!”, Three Colours”, “X and 0” , “New Animals”).

8. klases skolēni ar prieku un aktīvi iesaistījās uzdevumu gatavošanā mazajiem skolasbiedriem. Tika pārrunātas daudzas idejas, meklēta informācija un sagatavoti jautājumi un materiāli, lai katras darbnīcas aktivitātes būtu atbilstošas sākumskolas skolēnu angļu valodas prasmēm un interesei. Arī no astotajiem šāda veida pasākuma gatavošana un vadīšana prasīja ne tikai angļu valodas zināšanas, bet īpaši - prasmes sadarboties, iesaistīt, organizēt un radīt interesi un rādīt piemēru. Kā atzina mazie projekta dalībnieki, pasākums patiesi bija interesants un daudzveidīgs, visi skolēni tika maksimāli nodarbināti angļu valodas apguves aktivitātēs, katra darbnīca pārsteidza ar citu darba vai uzdevuma saturu.  Rezultātā ieguvēji bija visi - gan lielajiem, gan mazajiem skolēniem bija prieks par saistošu pēcpusdienu un kopā būšanu!

Paldies 8.a un 8. b klases skolēniem par atsaucību, idejām un ieguldīto darbu!

 

Ingrīda Tamane, Zoja Demeškeviča