Apsveicam!

 

 

Skolotāju pārsteigums

  13. aprīļa dienu Vecumnieku vidusskolas pirmsskolas grupās gaidīja ar īpašu nepacietību.  Tā kā tikko bija aizvadītas teātra dienas un straujiem soļiem tuvojās Lieldienas, pirmsskolas skolotājas iejutās dažādos tēlos un parādīja saviem audzēkņiem muzikālus uzvedumus.

 Pirmie, tūlīt pēc brokastīm, zālē pulcējās mazākie-  grupu „Spārītes”, „Mārītes”, „Bitītes” un „Taurenīši” bērni. Viņu skolotājs bija sagatavojušas pašu radītu pārsteiguma lugu, kurā cālis vēlējās noskaidrot, kas ir Lieldienas. Īpašu prieku mazuļos izraisīja lielā čaukstošā ola un no tās izlīdušais milzīgais cālis. Katru lugas tēlu pavadīja kāds muzikāls motīvs vai dziesmiņa. Pēc jautrā un izzinošā priekšnesuma, bērni saņēma piemiņas velti no šī pasākuma un vēlējumu „Priecīgas Lieldienas!”

Pēc rotaļnodarbības zālē pulcējās 5-6 gadīgie audzēkņi no „Ežuku”, „Pelēnu „un „Zīlīšu” grupām. Viņu skolotājas bija iestudējušas slovāku tautas pasaku „Pie saulītes ciemos”. Bērni ar sajūsmu atpazina savas skolotājas, kas bija iejutušās dažādajos pasaku tēlos un ar interesi sekoja līdzi iestudējuma notikumiem. Pēc pasakas noskatīšanās pedagogi saņēma skaļus aplausus, bet bērni  -žetonu par piedalīšanos.

Paldies visam pirmsskolas kolektīvam par aktīvo dalību šajā pasākumā, par tērpu un vajadzīgo atribūtu piemeklēšanu, par izteiksmīgo tēlojumu.

Īpašs paldies mūzikas skolotājai Danutai Eltermanei par skaisto kostīmu darināšanu, muzikālā materiāla atlasi un izmantošanu šajā Lieldienu pasākumā.

 

 Direktora vietniece Daiga Alde