Apsveicam!

 

 

Starptautiskais simpozijs “Stikli un smiltis”

Vecumnieku vidusskolas ģeogrāfijas skolotājai I.Tamanei 3. martā bija iespēja piedalīties starptautiskā simpozijā “Stikli un smiltis” Rīgā, ko organizēja LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs. Smiltis ir visizplatītākie nogulumi zemes virskārtā, tām jau senatnē ir bijis un arī mūsdienās joprojām ir ļoti daudzveidīgs pielietojums. Tādēļ smiltis tiek plaši pētītas ģeoloģijā, ķīmijā, fizikā, medicīnā, materiālzinātnēs, kā arī mākslas zinātnēs, etnogrāfiju un folkloru ieskaitot. Simpozijā tika sapulcēti dažādu zinātnisko jomu pārstāvji, kas iepazīstināja ar saviem pētījumiem, eksperimentiem, gataviem mākslas darbiem, iesaistījās diskusijās un pieredzes apmaiņā.

Skolotāji darbojās atsevišķā sekcijā, kur noklausījās ĢZZF docenta Māra Krievāna lekciju “Smiltis un stikli Latvijā jeb lekcija par Latvijas derīgajiem izrakteņiem” un pētīja smiltis laboratorijā. Diskusijas par skolēnu uzvedības problēmām, kas nereti ir kā smilšu graudiņš acīs gan skolotājiem, gan skolēniem, vadīja psioholoģe Dita Nīmante.

Pēc tam skolotāji dalījās pieredzē, iepazīstinot kolēģus ar piemēriem no savas labās prakses gan par pārmaiņām ģeogrāfijas mācīšanā, gan metodēm, kā mācīt informācijas apstrādi un jēgpilni izmantot informācijas tehnoloģijas ģeogrāfijas stundās. Skolotāja Ingrīda Tamane klātesošos iepazīstināja ar mūsu skolas dalību UNESCO rīkotajā akcijā “Pasaulē lielākā mācību stunda”, rosinot kolēģus iedziļināties ANO izvirzītajos 17 globālajos mērķos un izmantot tos mācību procesā.

Pēcpusdienā skolotāju grupai pievienojās Latvijas Ģeogrāfijas biedrības pārstāvji un noklausījās vidusskolas ģeogrāfijas eksāmena analīzi un turpmāk gaidāmās izmaiņas ģeogrāfijas mācīšanas saturā, īstenojot kompetenču pieeju.

Diena bija ļoti piepildīta, tikšanās un sarunas ar kolēģiem no visas Latvijas stiprina un dod pārliecību, ka iesāktais darbs jāturpina.

 

Ingrīda Tamane