Apsveicam!

 

 

Domājam un rīkojamies praktiski. Transports un vide!

17. februārī Vecumnieku vidusskola sadarbībā ar RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtu (SESMI)  Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedru rīkoja konferenci Vecumnieku novada skolu vidusskolēniem. Konferences mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar transporta nozari, ietekmi uz vidi, prezentēt bakalaura studiju programmu “Uzņēmējdarbības loģistika”, iesaistot skolēnus praktiskās nodarbībās.

 Atklājot konferenci, Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Kovals iepazīstināja skolēnus un rosināja novērtēt pašvaldības ieguldītos naudas līdzekļus transporta pārvadājumos, lai skolēni varētu apmeklēt mācību iestādes.  Cerot, ka skolēni konferences ietvaros gūs priekšstatu un pievērsīs uzmanību transporta jautājumiem arī nākotnē un spēs izvēlēties ekonomiskāko un ekoloģiskāko transporta veidu katrai dzīves situācijai, Jānis Kovals pauda cerību, ka kāds no skolēniem ieinteresēsies par transporta plānošanas nozari un dienās būs labs speciālists, kurš iesaistīsies arī novada attīstībā. Skolas direktors Aivars Ķiņķevskis uzrunā pauda pārliecību, ka skolēniem dienas gaitā būs iespēja pielietot savas zināšanas matemātikā, plānošanā, ekonomikā, veidojot kompetences. Jo līdz ar jaunā mācību satura “Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobāciju, skolēniem šāda mācību metode, būs ikdiena, tāpēc novēlēja visiem veiksmīgu mācību dienu!

Konferences sagatavošanā lielu paldies jāsaka RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes, SESMI, Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras vadītāja vietniecei, asociētajai profesorei, Dr.oec. Ingūnai Jurgelānei, projektu vadītājai Liānai Supei  un Mg.oec., lektoram Jānim Kuškinam, kā arī bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbības loģistika” 3.kursa studentiem.  Jaunieši - Andrēvičs Matīss, Lubējs Emīls, Pavāre Elīna, Ronča Poļina, Rubiķis Ģirts pierādīja, ka studijas ir aizraujošs piedzīvojums, kas sniedz iespējas te pat Latvijā un arī pasaulē, ja vien ir pašmotivācija un mērķis, kuru vēlas sasniegt. Studenti dalījās pieredzē, kā būt aktīvam, uzņēmīgam, motivētam, pašdisciplinētam  un sasniegt iecerētos mērķus. Dienas pirmajā pusē RTU lektors Jānis Kuškins ar lekciju, ievirzīja skolēnus jau studentu dzīvē, sniedzot ieskatu transporta nozarē un stāstīja kā izvēlēties videi draudzīgu, ekonomiski izdevīgāko transportu gan ikdienā, gan apjomīgu loģistikas maršrutu plānošanā. Studenti praktiskās nodarbībās skolēniem bija sagatavojuši kompetenču cienīgu uzdevumu, kura laikā, skolēni, izmantojot matemātiskās, ekonomiskās, loģiskās domāšanas un plānošanas prasmes veidoja izdevīgāko maršrutu. Tika noskaidroti arī uzvarētāji, komanda “Ar pirkstu”, kurā piedalījās skolēni no Vecumnieku, Skaistkalnes un Misas vidusskolām un ieguva I vietu. Skolēni atzinīgi vērtēja dienas gaitā gūto pieredzi un zināšanas. Konference “Transports” tika rīkota Eko skolu programmas gada tēmas “Transports” ietvaros.

 

Sanita Roga
Vecumnieku vidusskolas direktora vietniece ārpusstundu darbā