Apsveicam!

 

 

Mācību stunda "1991.gada JANVĀRIS"

Laikā no 16. – 20. janvārim Vecumnieku vidusskolas 5. – 12.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties barikāžu laika notikumu virtuālā rekonstrukcijā. Vecumnieku vidusskolas direktora vietniece ārpusklases darbā Sanita Roga sadarbībā ar vēstures skolotāju Ivetu Evarti un Vecumnieku pagasta muzeja vadītāju Ritu Kovalu izveidoja interaktīvu mācību stundu “1991.gada JANVĀRIS”. Izmantojot izstādi “Vecumnieku ļaudis barikāžu laikā”, ko veidoja Rita Kovala, skatoties 1991.gada barikāžu muzeja veidoto mācību filmiņu “Barikādes” un klausoties atmodas dziesmas, skolēni meklēja atbildes, vērtēja, analizēja, atpazina, domāja un iejutās atmodas laika notikumos.

9.klases skolēniem pēc izstādes apmeklējuma, neformālā gaisotnē tika dota iespēja iztaujāt tā laika aculiecinieku - skolas absolventu, Saeimas deputātu, novadnieku - Ingmāru Līdaku, kurš savā stāstījumā uzbūra situācijas, izjūtas un precīzi atainoja Latvijas vēsturei tik sarežģīto, dažādo varu laiku un gaisā virmojošās dažādās ideoloģijas.

10. – 12. klases skolēni ne tikai klausījās muzeja vadītājas stāstījumā, bet analizēja notikumus daudz smalkākā vēstures griezumā. Tv3 veidotā filma “Dažādās Atmodas Sejas” atklāja “jaunās varas” veidošanās principus, bailes, neziņu, pārliecību un uzvaras garšu par brīvu Latviju. Paldies visiem, kas piedalījās šo notikumu rekonstrukcijā!

 

Direktora vietniece Sanita Roga