Apsveicam!

 

 

Pasaules lielākajā mācību stunda

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija septembrī aicināja Latvijas skolas iesaistīties Pasaules lielākajā mācību stundā, kas ir starptautiska izglītības akcija, kas vienlaikus norisinās gandrīz simts pasaules valstīs. Šīs akcijas mērķis ir iepazīstināt sabiedrību un veicināt katra bērna, jaunieša, pieaugušā izpratni par 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis ir apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam, un iesaistīt ikvienu šo mērķu sasniegšanā.

Vecumnieku vidusskolas skolotājas Ingrīda Tamane un Ingrīda Segliņa, atsaucoties šim aicinājumam, organizēja ģeogrāfijas (10.klasei) un latviešu valodas (6.b klasei) stundas, kurās skolēni varēja iepazīt ANO izvirzītos mērķus.

10.klases ģeogrāfijas stundā “Domā globāli, rīkojies lokāli!” skolēni apguva jaunu jēdzienu- glokalizācija, tas ir, process, kurā globālie problēmjautājumi tiek sasaistīti ar ikdienas dzīvi vietējā kopienā, savukārt, vietējās kopienas ikdienas procesi- ar globālo attīstību. Lai gūtu konkrētu izpratni un skaidrību tik sarežģītā jautājumā, skolēnu uzdevums bija iepazīties ar Vecumnieku novada mājas lapā www.vecumnieki.lv  publicēto informāciju. Tika atrasti gandrīz divdesmit pasākumi vai notikumi 2016. gadā, kuros vietējie iedzīvotāji, uzņēmēji, jaunatnes organizāciju pārstāvji, pašvaldības darbinieki, sportisti vai kultūras pašdarbinieki ir piedalījušies starptautiska mēroga pasākumos- tikšanās, projektos, konkursos, sacensībās. Skolēni secināja, ka Vecumnieku novads ir ļoti cieši saistīts dažādās jomās ar Eiropas un pasaules valstīm. Stratēģijā “Domā globāli, rīkojies lokāli!” pausta atziņa, ka neviena globāla darbība nav iedomājama bez apzinātas lokālas rīcības, skolēnu uzdevums bija ar konkrētiem piemēriem pamatot šīs stratēģijas izpausmes dažādās jomās, veicinot katra paša atbildību par savu rīcību. Piemēram, Baltijas jūras aizsardzībā skolēni apliecināja gatavību jūras krastā neatstāt savus atkritumus un organizēt akcijas, kas aicinātu cilvēkus sakopt jūrmalu, enerģētikas jomā- taupīt elektrību un izmantot ekonomiskās spuldzes, ilgtspējīga tūrisma attīstībā – saudzīgi izturēties iekoptajā Vecā ezera krastmalā un nepiesārņot to ar atkritumiem.

Stundas turpinājumā skolēni iepazinās ar Vecumnieku novada Bārbeles pagasta Gaismā dzīvojošiem jauniem uzņēmējiem Kārli Ulmani un Rutu Garklāvu, kas, pirms pusotra gada pārcēlušies no Rīgas, atjauno māju, audzina divus bērnus un attīsta savu uzņēmējdarbību. Kārlis nodarbojas ar ābolu sulas spiešanu un tirgošanu īpaša dizaina pudelēs, bet Ruta pāršuj uzvalka bikses, lai tās iegūtu jaunus, etnogrāfiskus motīvus. Jaunā ģimene iedvesmojoši un aizrautīgi stāstīja skolēniem par savas dzīvesvietas un arī dzīvesveida maiņu, neslēpjot arī grūtības, kuras nācies pārvarēt, lai nodomi izdotos. Viens no uzņēmēju vēstījumiem jauniešiem bija atziņa, ka viss notiek tur, kur tu esi pats un pats arī dari, ir nepieciešama tikai paša cilvēka motivācija darīt, lai lietas notiktu.

Otrs ciemiņš šajā stundā bija 12.Saeimas deputāts, bijušais Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis, kurš skolēniem pastāstīja, kādas ir politiķu iespējas un atbildība virzīt lēmumus, kas veicinātu uz attīstību vērstas politikas radīšanu, sekmētu uzņēmējdarbību, inovācijas un radītu jaunas darbavietas. Deputāts atzinīgi novērtēja skolēnu idejas, ka katrs no mums varam darīt, lai veicinātu globālo mērķu sasniegšanu.

Interesantas bija skolēnu atsauksmes par stundā iemācīto un uzzināto: Ir jātiecas uz to, kas interesē. Bija interesanti klausīties, kā no vecām drēbēm ražo jaunas. Vajag ticēt visam, ko dari. Likumu pieņemšana nav viegla lieta Saeimā. Dzīvē var notikt lietas, kas nav plānotas. Es šodien iemācījos par Vecumnieku novada darbībām ES un pasaulē. Man šķita interesanti, ka pilsētnieki pārceļas uz laukiem un nodarbojas ar ekoloģiju. Ikviens var veidot savu uzņēmumu. Es noteikti padomāšu par savu biznesu nākotnē.

 

I.Tamane, Vecumnieku vsk. direktora vietniece,  ģeogrāfijas skolotāja.