Apsveicam!

 

 

Olimpiskā diena Vecumnieku vidusskolas pirmsskolā.

Vecumnieku vidusskolas pirmsskolas grupu audzēkņi ar savām skolotājām un skolotāju palīgiem 23. septembri – Olimpisko dienu, sagaidīja moži un sportot gatavi.

Spītējot melnajiem lietus mākoņiem, 5- 6 gadīgie bērni  no „Zīļuku”, „Pelēnu” un „Ezīšu” grupām pulcējās Čigānkalnā. Pēc kopīgu iesildīšanās vingrojumu izpildes, grupas sadalījās komandās un devās ceļojumā sporta pasaulē.  Katrai grupai tika iedota ceļazīme un plāns ceļojumam, kur katrā stacijā bija jāsavāc pierādījumi- uzlīme, ka bērni tur bijuši un uzdevumu veikuši. Katrā stacijā audzēkņus sagaidīja dažādas sportiskās aktivitātes.

Pirmajā stacijā bērni parādīja savas prasmes ar nūju vadīt hokeja ripu līdz šķērslim un atpakaļ. Otrā stacijā darbojās jaunie ”volejbolisti”. Trešā stacijā bērni parādīja savas zināšanas sporta teorijā- pēc attēliem nosauca 10 dažādus sporta veidus, pastāstīja, kāds inventārs katram sporta veidam ir vajadzīgs un kādā gadalaikā ar to nodarbojās. Īpaša uzmanība tika veltīta šķēpmešanai un bobslejam, pieminot faktu, ka abos šajos sporta veidos no mūsu novada nākuši slaveni sportisti.

  Tālāk bērni  sacentās virves vilkšanā, apguva iešanu ar jaunajām staigāšanas ierīcēm  (paldies pašvaldības projektam par jauno inventāru!) , sacentās  bumbiņas mešanā horizontālā mērķī. Pēdējā no visām bija skriešanas stacija- jaunie skrējēji veica trīs apļus jau ierastā vietā Čigānkalnā, kur izveidojusies ieplaka un var izmēģināt spēkus skriet gan no kalna, gan kalnā augšā.

Pēc lielā ceļojuma bērni atkal satikās, parādīja aizpildītās ceļazīmes un sacentās kopīgās stafetēs ”Padod bumbu!”  Kopīgās noslēguma rotaļas gan iztraucēja lietus, tomēr iegūtā „medaļa” par dalību šajā pasākumā  audzēkņu omu uzlaboja.

Paši mazākie – „Bitīšu” grupas  audzēkņi sporta aktivitātes veica savā grupas telpā rīta cēlienā, bet „Spārītes”, „Mārītes” un „Taurenīši” pēcpusdienā satikās  zālē, kur kopā ar vecākiem, brāļiem un māsām ņēma aktīvu dalību dažādās  jautrās stafetēs. Olimpisko garu uzturēja pasākuma vadītāja O- pelis( pirmsskolas skolotāja palīgs Ina Reinfelde), kas ar savu atraktivitāti un sportot gribēšanu aizrāva visus. Līdzsvara treniņam noderēja stafete ar balonu pārnešanu uz šķīvja, stafetē ”Lidmašīnas” bija jāatceras kā uzlocīt papīra lidmašīnu. ”Mārīšu” grupas lidmašīna aizlidoja vistālāk!  Vecāku sajūsma bija manāma stafetē ar bērnu pārnešanu segā. Karlīnas tētis Renārs Sprancis visiem demonstrēja spēka vingrinājumus.

Šī diena lieliem un maziem pirmsskolas kolektīvā raisīja pozitīvas emocijas  un vēlmi būt vienmēr aktīviem, radošiem un dzīvespriecīgiem.

 

Vecumnieku vidusskolas direktora vietniece Daiga Alde