Apsveicam!

 

 

Eiropas valodu nedēļa

Atzīmējot 26.septembri, kas visā Eiropā tiek svinēta kā Eiropas valodu diena  Vecumnieku vidusskolā notika īpašas svešvalodu un  latviešu valodas mācību stundas! Eiropu valodu nedēļas mērķis ir izveidot un nostiprināt skolēnu intereses par daudzveidīgajām Eiropas valodām un to nozīmi sasvstarpējā saskarsmē.

Vecumnieku vidusskolas valodu  skolotājas  dalās savā pieredzē par Eiropas valodu nedēļas aktivitātēm.

Sākumskolas angļu valodas skolotāja Zoja Demeškeviča stāsta :” Sākumskolas skolēni aktīvi iesaistījās Eiropas Valodu dienas aktivitātēs. Jau no rīta pie angļu valodas kabineta tika izvietota informācija interesantu faktu veidā par Eiropas un pasaules valodām, tā, ka, ienākot klasē, bērni saprata, ka šodien būs neparasta angļu valodas stunda. Pēc neliela ievada un pārrunām par 26. septembra nozīmi, skolēni juta patiesu pārsteigumu, jo angļu valodas mācīšanās vietā, skolēni (3.-4. klase) pa grupām saņēma uzdevumu izpētīt un iemācīties skaitīt no 1-10 vācu, franču, itāļu un spāņu valodā.  Viena skolēnu daļa gatavoja plakātus, par ciparu rakstību, otra grupas daļa strādāja ar interneta resursiem un mācījās pareizi izrunāt šos skaitļus. Un kad pirmās prasmes bija rokās, skolēni ātri steidza iemācīt to saviem grupas dalībniekiem, un kopā izveidoja interesantu prezentāciju, lai demonstrētu visai klasei. Ļoti interesanti bija salīdzināt dažādu valodas skanējumu un spert pirmos solīšus citu Eiropas valodu apguvē.” Angļu valodas skolotāja Inga Jankauska atzīst, ka „Līdzīga pieredze bija arī 6.a un 6.b klases skolniekiem, skolnieki strādāja individuāli, izvēlējās Eiropas valsti, kuras valodu vēlētos iepazīt nedaudz tuvāk. Skolēni izveidoja šīs valsts karogu un atrada populārākos vārdus šajā valodā un prezentēja tos citiem, sniedzot sinonīmus no Angļu valodas.”

Angļu valodas skolotāja Ingrīda Tamane  stāsta: „ 8.a Klases skolēni izlozēja dažādus faktus par Eiropas valodām un sadalījās grupās. Katrai grupai tika iedots kāds ikdienā bieži lietots vārds: friend, goodbye, mother, good afternoon, thank you, kā arī Eiropas valstu kontūrkarte. Grupas uzdevums bija sameklēt internetā un iztulkot šo vārdu dažādās Eiropas valodās, un ierakstīt to attiecīgās valsts kontūrā Eiropas kartē. Savs darbs bija arī glīti jānoformē un stundas beigās katrai grupai jāprezentē, mēģinot pateikt šos vārdus vismaz piecās atšķirīgās valodās.”

Skolotāja Inga Jankauska turpina: „8.b klases skolēni  strādāja tulkošanas darbnīcās izmantojot viedtālruņu sniegtās tulkošanas iespējas. Skolēni pārbaudīja savas prasmes tulkot un izrunāt vārdus no Albāņu, Bosniešu, Horvātiešu, Čehu, Dāņu, Holandiešu, Igauņu, Slovāku, Spāņu, Zviedru, Īru, Rumāņu, Portugāliešu, Norvēģu, Lietuviešu un vēl daudzās Eiropas valodās.

10 klases skolēni, darbojoties grupās, izmantoja savas moderno tehnoloģiju prasmes un izveidoja īsus un pamācošus video, kuros mācīja saviem vienaudžiem jaunus vārdiņus no Itāļu, Ungāru, Vācu, Čehu, Franču valodās un sniedza to skaidrojumu angļu valodā.

 11. nn 12. klases skolēni pārbaudīja savu erudīciju valodu viktorīnā un bija pārsteigti, ka ir tik daudz vārdu dažādās Eiropas valodās, kuri skan vienādi, bet to nozīme var būt ļoti pretēja.

Savukārt Latviešu valodas stundās skolotāja Solveiga Vītola stāsta „ 5.a klases skolēni latviešu valodas stundās mācījās par valodu daudzveidību. Iepazinās arī ar indoeiropiešu valodu koku  un tā baltu valodu zaru. Atzīmējot Eiropas valodu dienu, nolēmu sagatavot uzdevumus, kurus veicot bērni izprastu latviešu valodas un lietuviešu valodas līdzību un secinātu , kāpēc tās pieder vienam-baltu valodu zaram. Audzēkņi lasīja latviešu sakāmvārdus un katram no tiem sameklēja atbilstošu sakāmvārdu lietuviešu valodā. Pēc tam bērni izrakstīja no sakāmvārdiem vārdus , kas skan līdzīgi un  veidoja latviešu-lietuviešu līdzīgo vārdu vārdnīcu .Darba nobeigumā  zīmēja ilustrāciju kādam no sakāmvārdiem.  Skolēni secināja , ka vienu no Eiropas valodām-lietuviešu valodu-iemācīties nebūtu grūti, vajag vien atrast draugus- lietuviešus.”

 

Sagatavoja: Inga Jankauska
Vecumnieku vidusskolas,

Valodu MK vadītāja

 

 

“Sens sakāmvārds vēsta : “Learn a new language and you will get a new soul” jeb mācies citu valodu un tu iegūsi jaunu dvēseli. Visiem zināms, ka valodu apguve bagātina cilvēku un atver vārtus pasaulei, tomēr ikdienā reti aizdomājamies, kā cēlušās valodas un kā tās turpina attīstīties.

Eiropas Valodu dienas ietvaros, ko Eiropā ik gadu svin 26.septembrī, visas pēdējās septembra nedēļas garumā 7.un 9.klases skolēni ar angļu valodas skolotāju Ivetu Klīdzēju veica dažādus uzdevumus: strādāja ar valodas vārdnīcām, pētīja dažādu valodu radniecību un līdzības vārdos, meklēja un tulkoja frāzes, sakāmvārdus, idiomātiskus izteicienus un salīdzināja tos ar dzimtās valodas izteicieniem, piemēram, ko nozīmē “banana republic” (banānu republika), free spirit (brīvs gars), “peace of mind” (mierīgs prāts), “love nest” (mīlas ligzda) , life is a bowl of cherries (dzīve ir kā ķiršu trauks) u.c.

Stundās skolēni veidoja valodas plakātus par savu izvēlēto tēmu, piemēram, “Friendship”, “Love”, “Peace”, “Freedom” u.c. Ceturtdien 7.un 9.klases skolēni bija saģērbušies dažādu pasaules valstu karogu krāsās. Mājās skolēni bija sagatavojuši interesantus faktus par attiecīgo valsti, kurus stundā prezentēja. Paldies visiem tiem skolēniem, kuri veica mājas darbus, bija aktīvi iedziļinājušies dažādu valstu faktu un citvalodu vārdu izpētē, tulkošanā un salīdzināšanā un iesaistījās Eiropas Valodu dienas norisēs skolā.”

 

 Angļu valodas skolotāja Iveta Klīdzēja