Apsveicam!

 

 

Dzejas dienu noslēgums ”Ir rudens-prom dzērves no vasaras iet.”

Zeltainis rudens iekritis parka kokos,
Saules apmirdzēts, nebēdnīgs rotaļājas.
Ar vējainu roku purina dzeltenās kļavu lapas
Un kā draiskulis iemetas dižajā ozolājā.

 

Zeltainis rudens iekritis cilvēku sirdīs,
Dvesmo labi padarīta darba pārliecību,
Novācot no dārziem dabas dāsni doto
Dārzeņu un augļu dižo bagātību.
Skan vēju vijoles un brīnišķīgā valsī
Dej miķelīšu violetais klājs.

                                                 M. Puriņa

Zeltainais rudens ienācis atkal mūsu skolā, un darbīgais posms-dzejas dienu mēnesis-septembris ir aizritējis Dzejas dienu pieskandināts.

Visu septembri dzeja ir skanējusi klašu telpās, parka kokos un skolas ābeļdārza paēnā. Ārā ritošās lietus lāses  mūs aicināja baudīt Dzejas dienu noslēguma  vakaru skolas foajē telpā.

Un šajā noslēguma pasākumā mēs dzirdējām  vēl skanam dzeju par rudeni.

Vakaru kuplināja jaunā  dzejniece, mūsu skolas absolvente  Sindija Gerika.

Skanīgāku krēslas stundu pieskandināja meiteņu muzikālais priekšnesums Gerdas un Katrīnas izpildījumā.

Iepazinām un savu roku balsošanā  iemēģinājām, lai noteiktu labāko slameristu uzstāšanos. Dzejas slams mums tagad arī nav svešs.

 Paldies visiem vakara dalībniekiem, kuri atrada laiku, lai bagātinātu sevi-gan tos, kuri to rada, gan tos, kuri to bauda.

Lai dzeja  daiļo mūsu dvēseles valodu.

 

Skolas bibliotekāre Sarmīte Vēvere