Apsveicam!

 

 

6. maijā sākumskolēni aicināja māmiņas uz skaistu un sirsnīgu apsveikuma koncertu.

Visu koncertu caurvija bērnu rakstītās vēstules māmiņām-mīļas savā sirsnībā un vienkāršībā. Skolas sākumklašu koris, ansamblis un dejotāji rādīja savu prasmi un radīja svētku gaisotni, kas īstu emociju vilni sasniedza koncerta beigās, kad skolēni apsveica savas māmiņas un pasniedza apsveikumus-pašu rakstītās vēstules.

Paldies visām daudzajām māmiņām, kas bija atradušas laiku koncerta apmeklējumam, paldies skolotājai Dacei Startai par ieguldīto darbu koncerta organizēšanā, paldies deju kolektīvu vadītājām Rūtai Seglickai un Agitai Seglickai.