Apsveicam!

 

 

23. aprīlis - Lielā talka.

Šogad mazie – 1.-4. klases 72 skolēni kopā ar skolotājam un vecākiem uzkopa Vecumnieku estrādi, kurā visi dejosim un dziedāsim Vecumnieku novada 4. dziesmu un deju svētkos, bet lielie- 5.-12. klases skolēni un skolotāji sakopa vecā ezera krastmalu un baznīcas kalnu.

Paldies aktīvajiem talkas dalībniekiem!