Apsveicam!

 

 

Angļu valodas pēcpusdiena

Aprīlis Vecumnieku vidusskolā ir zīmīgs ar ikgadējiem pasākumiem svešvalodu nedēļas ietvaros. To mērķis ir radīt izpratni par svešvalodu apgūšanas nepieciešamību, motivēt skolēnus interesēties par valodām, veidot iespēju skolēniem popularizēt savu personīgo pieredzi valodu apguvē starp klašu pasākumos, kā arī, lai redzētu šī gada sasniegumus un izvirzītu uzdevumus nākamajam gadam.

22. aprīlī šāds pasākums notika Mazajā skolā, kur pulcējās 1.-4. klašu skolēni, lai demonstrētu savus pirmos sasniegumus, mācoties angļu valodu. Pasākums “Save the Animals” veltīts vides izglītībai, jo mūsdienu svešvalodas mācīšanas tendences ir kļuvušas nedaudz sarežģītākas, kur vienlaikus ar valodas apguvi skolēni apgūst arī citas akadēmiskās zināšanas, balstoties uz CLIL ( Content and Language Integrated Learning - mācību satura un valodas vienlaicīga apguve) 4 principiem: izziņa, kultūra, saturs un saziņa.

Skolēni bija sagatavojuši informāciju par kādu no dzīvnieku grupām īpašā priekšnesumā – angļu dziesmās, dzejā, lugā, pētījuma prezentācijā. Ikviens no priekšnesumiem apliecināja, cik svarīgu lomu cilvēka dzīvē ieņem dzīvnieki un ka mūsu pienākums ir rūpēties par tiem.

1.A klases skolēni dziedāja par rūpēm un mīlestību pret saviem mīļajiem mājdzīvnieciņiem, 1. B klase savā priekšnesumā dziedāja par džungļos sastaptajiem zvēriem, 2.A klase - demonstrēja ludziņu par lauku sētas mājdzīvniekiem, bet 2.B klase bija iemācījusies dzejoļus angļu valodā par zooloģiskā dārza iemītniekiem. Visiem patika 3.b klases asprātīgā ludziņa par kukaiņiem. Vecāko klašu skolēni veica pētījumu par dzīvniekiem un bija sagatavojuši prezentāciju: 4.A – par pasaulē apdraudētākajām dzīvnieku sugām, 4.B – Latvijas savvaļas dzīvniekiem, 3.A – par rāpuļiem.

Noslēgumā skolēni pa grupām saņēma uzdevumus, lai redzētu, cik uzmanīgi viņi ir bijuši, ko redzējuši un dzirdējuši, ar ko visas grupas tika galā lieliski. Tas liecina par skolēnu atvērtību, ieinteresētību un vēlmi strādāt tālāk.

Angļu valodas skolotāja Zoja Demeškeviča