Apsveicam!

 

 

Sadarbojamies ar citu skolu skolotājiem

14. aprīlī Vecumnieku vidusskolā satikās skolotāji no Vecumnieku novada skolām un Neretas novada Mazzalves pamatskolām, lai dalītos savā pieredzē. Visu mācību gadu darbojās skolotāju mazās mācīšanās grupas, kurās pedagogi no Skaistkalnes, Misas vidusskolām un Stelpes un Mazzalves pamatskolām reizi mēnesī satikās, lai kopīgi spriestu par darbu klasē, par efektīvākiem mācīšanas paņēmieniem, par to, kā veiksmīgāk mācīt skolēniem lasītprasmi, kā veidot skolēnus motivējošu vērtēšanas sistēmu un uzklausītu kolēģu stāstus par viņu pieredzi klasē. Grupas vadīja Vecumnieku vidusskolas skolotājas Aldona Alenčika, Rudīte Dambeniece, Ilze Cīrule, Anda Kuzma, kas ir Valsts izglītības un eksaminācijas centra ārštata metodiķes un savu metodisko pieredzi papildina, darbojoties Latvijas Universitātes Dabaszinību un matemātikas Izglītības centra nodarbībās, veidojot kompetenču pieejā balstītus mācību materiālus.

 

Vecumnieku vidusskolas IPS koordinatore Rolanda Ķiņķevska