Apsveicam!

 

 

Ceļojums profesiju zemē.

11.februāra rīts Vecumnieku vidusskolas pirmsskolas grupās atnāca, priecīga satraukuma pilns. Visu nedēļu bērni bija krājuši zināšanas par dažādiem profesiju pārstāvjiem, to darbu un nepieciešamajiem darbarīkiem. Nu pienāca laiks doties ceļojumā profesiju zemē! Notiek pēdējie sagatavošanās darbi un svētki var sākties!

Gan lieli, gan pavisam mazi audzēkņi  pulcējas zālē. Par ko gan viņi nav pārtapuši!  Visi  grupu bērni ir sagatavojuši  priekšnesumu- pārsteigumu par kādu noteiktu profesiju vai pat vairākām. Tiek dziedātas dziesmas, spēlēts teātris, dejots un iets rotaļās.

Pirmā ceļojuma pietura „Aptieka”. Paši mazākie „Taurenīšu” grupas bērni iejutušies farmaceitu lomās. Liels paldies vecākiem un skolotājām par skaistajām „uniformām” un  sarūpētajiem rekvizītiem- zāļu iesaiņojumiem, zobu pastām, vitamīniem bērnu augumā.

Nākošā ceļojuma pietura ir šūšanas darbnīca. ”Mārīšu” grupas bērni iepazīstina citus ar šuvēja profesiju, apdziedot lelles skaisto jaku un parādot skečiņu par šuvēja mācekli- zaķi     , kas neiemācījās uzmest mezglu un viss darbs izjuka.

Tālāk ceļojums ved uz bibliotēku un frizētavu. „Ezīšu” grupa pārstāv bibliotekārus un frizierus, nodziedot dziesmas par grāmatu tārpiņu un izdevušos frizūru.

„Spārīšu” grupas trīsgadnieki aizveda  visus klātesošos ar lidmašīnām uz silto zemi Spāniju, kur pozē un dejo skaistas modeles. Lidmašīnu  piloti bija zēni, bet visas meitenes- skaistas, jo skaistas modeles, daža pat iekāpusi mammas kurpēs!

Turpmākais ceļš visus dalībniekus aizveda uz televīziju Paši lielākie „Pelēnu” grupas audzēkņi parādīja savas lasītprasmes iemaņas, iejūtoties televīzijas darbinieku lomās- tika lasītas sporta un laika ziņas, kā arī notika raidījuma ”Koru kari” ieraksts. Dziesma gan šim korim jocīga- dalībnieki dziedāja dažādu dzīvnieku balsīs. „Bitīšu” grupas bērni  viesojās Mūzikas un mākslas skolā ,bija pārtapuši par muzikantiem un māksliniekiem, bet nedaudz lielākie „Zīlīšu” grupas bērni  dziedāja dziesmiņu, ka katrs darbiņš- liels vai mazs ir slavējams, arī pārdevējas, frizieres , skolotāja vai policista profesijas ir vajadzīgas.

Svētku noslēgumā ieradās  ciemiņi- īsti policijas pārstāvji- Valsts Policijas Kriminālistikas pārvaldes Reģionu biroja Rīgas ekspertu nodaļas ekspertes – leitnante Ramona Giptere un virsleitnante  Oļesja Strokova. Policistes pastāstīja un parādīja, kā tiek atklāti noziegumi, ņemti pirkstu nospiedumi un bērni izlozes kārtībā varēja iegūt savu plaukstu nospiedumus. Paldies ciemiņiem par interesanto dalību pasākumā!

Paldies pirmsskolas skolotājām   un palīdzēm par jaukajiem svētkiem, īpašs paldies Ilvijai Špundzānei, Inesei Aldei  par pasākuma vadīšanu, un mūzikas skolotājai Danutai Eltermanei par aktīvo dalību un radošo izdomu šī pasākuma norisē.

 

Vecumnieku vidusskolas. direktora vietniece: Daiga Alde