Apsveicam!

 

 

Vecumnieku vidusskolas skolēni iegūst balvas stādu audzēšanas konkursā „Dārznīca”.

 Mūsu skolas 4.a klases komanda „Puķu pūķīši” ieguva 1. vietu, 3. a klases komanda „Jautrie dārznieki” 3. vietu starp komandām. Samanta  Cibule ieguva atzinību starp individuālajiem dalībniekiem. Tas ir augstākais panākums, kopš piedalāmies konkursā!

Skolēnu iecienītais ikgadējais konkurss „Dārznīca” notiek kopš 2012. gada, un šogad tajā iesaistījās vairāk nekā 2000 jauno dārznieku. Šī gada uzdevums bija izaudzēt trīs augus – ciedru priedi, piparmētru un pīlādzi, aprakstot to augšanas gaitu „Augu dienasgrāmatā”, kā arī meklēt visa veida informāciju par šiem augiem. Kopumā izvērtēšanai tika iesūtīti 203 komandu darbi un 219 individuālie darbi, no kuriem 50 centīgākie un radošākie skolēni un viņu skolotāji no dažādām Latvijas skolām saņēma galveno balvu - ielūgumu uz noslēguma pasākumu LU Botāniskajā dārzā.

18. septembrī  uz Botānisko dārzu tika aicināts arī diezgan liels bariņš skolēnu no mūsu skolas – Kristīne Strode, Zane Niedra, Vita Kalniņa, Annija Klipa un Matīss Nils Markūns no 4.a klases, Martins Caune, Mareks Neverovskis un Roberts Klipa no 3.a klases, Samanta  Cibule no 5.b klases, kā arī viņu skolotājas.

Apbalvošanas pasākums sākās ar dalīšanos komandās, kurām bija jāveic ceļojums pa četrām augus izzinošām stacijām. Skolēni iepazina un veica dažādus uzdevumus par dīķa augiem. Daudz interesantu faktu uzzināja par dārzeņiem un augļiem, kā arī izveidoja savu augļu un dārzeņu varavīksni. Apmeklēja Botāniskā dārza siltumnīcas un izspēlēja spēli, kura atklāja, kas notiek, kad cilvēki izcērt mežus.

Pasākuma nobeigumā tika dots vārds dalībniekiem – uzvarētājiem. Vecumnieku vidusskolas dalībnieki uzstājās ar pašu sacerētām dzejas rindām.

   Mēs no Vecumniekiem esam
     EKO skolas nosaukumu nesam
     Zaļā krāsa patīk mums,
     Tā ir tuva arī jums.
     Ceturto gadu „Dārznīcā” strādājām,
     Par augu labsajūtu gādājām:
     Sējām sēklas un stādus audzējām,
     Laistījām, barojām, mērījām,
     Daudz grāmatu izšķirstījām,
     Uzzināto „Augu dienasgrāmatā” pierakstījām.
     Čakli strādājām, augus lolojām,
     Lai labāk veiktos, viens otru skolojām.
     Pat buramvārdus talkā ņēmām,
     Pīlādzīti otrreiz sējām!
     Tomēr šīs sēkliņas negantas bija,
     Zaļo asnu mums nerādīja.
     Visčaklākā mums piparmētra bija.
     Smaržīga, garda tēja jau krūzēs lija.
     Cerams – mums drīz būs priežu mežs-
     Pašiem savs, nevis svešs!
     Gribam šo darbiņu turpmāk vēl veikt,
     Paldies vārdiņus „Dārznīcai” teikt:
     Vēlam visiem organizētājiem labu omu,
     Galvu pilnu jaunu ideju un domu!

Par priekšnesumu guvām sirsnīgus smaidus un lielus aplausus.

Dalībniekus iepriecināja gan saņemtie diplomi un balvas, gan bagātīgi klātais cienastu galds, gan dāliju krāšņums Botāniskajā dārzā.

Skolotājas saka lielu paldies bērnu vecākiem par sniegto palīdzību un atbalstu šī darbiņa veikšanā.

 

Skolotājas Anita Čerpinska, Aija Staškeviča un Ina Sirmoviča.