Apsveicam!

 

 

Projekts „Koki un krūmi Vecumnieku vidusskolas apkārtnē”

5. b klase projektu nedēļas ietvaros pētīja Vecumnieku vidusskolas apkārtnē augošās koku un krūmu sugas. Projekta mērķis bija  pilnveidot skolēna zināšanas un izpratni par skolas apkārtnē augošiem kokiem, to daudzveidību un veikt kartēšanu. Projekta sākumā skolēni ar pieaicināta meža eksperta palīdzību savāca informāciju par biežāk sastopamo koku un krūmu daudzveidību,  veidoja sava koka CV, kas pēc tam tika apkopota projekta mapītē. Skolēni pilveidoja savas prasmes atpazīt kokus pavasarī un uzzināja kā koki tiek mērīti, lai varētu noteikt to garumu, resnumu un vecumu. Tādēļ, ka skolēni ir tikai 5.klase un ar sarežģītiem instrumetiem tiem nav droši un precīzi strādāt, skolēni koku apkārtmērus mērīja ar mērlentu un īpašās tabulās veica to uzskaiti. Skolēni izpētīja kokus parka teritorijā, stadionā un skolas tiešajā apkārtnē un rezultātā secināja, ka skolas apkārtnē aug 145 koki un krūmi, kuri pārstāv 14 dažādas sugas. 5.b klase noteikti sekos līdzi koku piedzīvojumiem arī turpmāk dažādos gadalaikos.

 

 

Klases audzinātāja Inga Jankauska