Apsveicam!

 

 

Vecumnieku vidusskola aktīvi darbojas Mammasdabas projekta aktivitātēs.

Mammasdabas projektā mācību gada laikā veicami vairāki uzdevumi un tāpēc  24. aprīlī  piecas sākumskolas klases devās uz mežu, lai izpildītu atlikušos darbiņus. Par šo iespēju mēs sakām  lielu paldies mūsu novada  cilvēkiem – mežzinim Gatim Ansonam un Kasparam Rižem, kuri pārstāv uzņēmumu  “Latvijas valsts meži”, ir ļoti zinoši, un atsaucīgi un ir  2.b klases Kārļa tētis un vectētiņš.

Skolēniem tika dota iespēja pašiem stādīt mežu. Mazo priedīšu stādīšanas laikā atklājās, ka šajā izcirtumā var arī sēņot! Vairāki bērni atzinās, ka tādas sēnes – rumpaušus - nekad agrāk nav redzējuši. Vēl skolēniem tika izstāstīts par meža putniem un to ligzdošanas paradumiem, kā arī visi kopīgi izlikām jaunos mājoklīšus.

Pēc aktīvās darbošanās skolēniem lielu prieku sagādāja desu cepšana īpaši sagatavotā meža atpūtas vietā. Mežziņi mūs iepriecināja ne tikai ar savu viesmīlību, bet arī ar pārsteigumu - īpaši sagādātām dāvaniņām no “Latvijas valsts mežiem”.

Šajā mācību gadā ar savu aktīvo darbību projektā atkal bijām nopelnījuši Cūkmena viesošanos mūsu skolā 25. aprīlī. Tas izvērtās par ļoti interesantu pasākumu!

Cūkmens  bija atvedis mūsu skolai īpašo balvu no AS „Latvijas valsts meži” – Mammadaba Meistarības mežu, kuru turpmāk kopā ar bērniem varēsim audzēt plašumā, papildinot ar kokiem, kurus saņemsim par aktivitātēm Mammasdabas projektā.

Cūkmens pie mums ieradās, kad visi sākumskolas bērni aktīvi darbojās apkārtnes sakopšanas Lielajā talkā Čigānkalnā. Viņš varēja pārliecināties, cik esam čakli un kā rūpējamies par apkārtnes tīrību. Pēc labi padarītā darba Cūkmens mūs iepriecināja gan ar interesantām sarunām, gan ar jautrām stafetēm un atraktīviem uzdevumiem, par kuru veikšanu skolēni saņēma balviņas. Uzdevums bija jāveic arī Vecumnieku novada saimnieciskās daļas vadītājam Aivaram Petruševicam, kurš bija ieradies uz talku un katrai klasei par darbu atvedis kasti ar kliņģeri un kvasa dzērienu. Paldies arī novada vadībai par mums sagādāto prieku!

 

      Vecumnieku vidusskolas 2.a klases audzinātāja Aija Staškeviča.