Apsveicam!

 

 

Vecumnieku vidusskolas jaunieši tiekas ar Aizsardzības  ministrijas un Ārlietu ministrijas pārstāvjiem projekta „NATO desmitgade Latvijas skolās” ietvaros.

31. marta saulainajā dienā skolas foajē pulcējās 9.-12.klašu skolēni, lai vēlreiz padomātu par Latvijas vēsturi saistībā ar iestāšanos ES un NATO. Šobrīd, tik  nozīmīgā dienā, kad tiek rakstīta jauna Ukrainas vēsture, mēs ar vien biežāk domājam arī par Latvijas drošību.

Pie mums viesojās Zanda Grauze no Ārlietu ministrijas un Rihards Šķeltiņš no Aizsardzības ministrijas. Paldies ciemiņiem par aizraujošo stāstījumu. Kopā ar Zandu Garauzi aizdomājāmies par Latvijas vēstures notikumiem, kas straujā skrējienā bija mazliet apputējuši ar mazu putekļu kārtiņu, vēlreiz mums atgādināja par lepnumu, kam ir jābūt katrā no mums, par valsti, kas mums ir dota un tām iespējām, kas šobrīd ir pieejamas.  Zanda dalījās savā starptautiskajā pieredzē, kas skolēniem pavēra plašāku redzesloku uz pasauli.

Iecavas vidusskolas absolvents Rihards Šķeltiņš savas dzīves gaitas saistījis ar militāru karjeru, jo lielas izvēles nav bijis, ja sacensība starp pārējiem vēl diviem brāļiem, jau bijusi no mazotnes. Dienests, jauno biedru apmācība un piedalīšanās starptautiskajās misijās ir  Riharda ikdiena. Spēks, vispusīgas zināšanas,  dzīvesprieks un lepnums par savu valsti bija vēsts, ko Rihards Šķeltiņš nesa vēl pirms bija sācis savu stāstījumu skolēniem.

Aizrautīgs stāstījums par starptautiskās misijas pieredzi tuvējos austrumos. Par nemiera pilnām dienām, par neziņu, par cīņu starp divām nemiera pusēm, par karstumu līdz 60`C , par netīrību, par aizstāvību, par skolām, par bērniem, par brīvību.

Tikšanās beigās, aplausi, ko skolēni veltīja aizrautīgajam stāstītājam sevī ietvēra LIELU PALDIES, par emocijām, par sirsnību, par personību, kuras vārdos ieklausījās ikviens jaunietis.

Pašreiz, kad Latvijas valsts diskutē par pastiprinātu drošības jautājumu risināšanu, mudinot īpašu vērību pievērst skolēnu militārai ieinteresētībai uzliekot visu uz audzinātāju pleciem, tad viennozīmīgi sekmīgākam rezultātam jauniešu motivēšanā un daudz vērtīgāka informācijas nodošana, ir tieši šādās tikšanās reizēs, kad „dzīvs” cilvēks ar savu personīgo piemēru rosina skolēnos daudz vairāk patriotismu un cieņpilnu attieksmi par Latvijas valsti un savu zemi.

Paldies Ārlietu un Aizsardzības ministrijām par šo lielisko akciju „Latvijas NATO desmitgade Latvijas skolās”! Paldies Zandai Grauzei un Rihardam Šķeliņam. Ceram uz turpmāku sadarbību.

 

Direktora vietniece Sanita Roga