Apsveicam!

 

 

Apsveicam!

Laikā, kad sirdis sāk mosties pavasara dziesmās un  kad pēkšņais sniegs cenšas atgādināt mūsu pašu zemes skarbos vēstures notikumus un šodienas realitāti gan te, dzimtenē, gan citur pasaulē, mēs iztaisnojam muguru un, novērtējot, kas mums dots, pieminam savus varoņus... Arī Oskaru Kalpaku – latviešu pulkvedi, pirmo Latvijas karaspēka vienības komandieri.  9. klases skolniece Jolanta Pandare raksta: „Viņa spēcīgais gars ir palīdzējis arī man – lasot par viņu, viņa kaujām, esmu sapratusi, ka man ir jābūt stiprai, neatlaidīgai, ka nevajag apstāties, baidīties no kā lielāka, droši doties pretī izaicinājumam, ar patiesu vēlmi, gribasspēku cīnīties pret savām šaubām, nedrošību un uzdrīkstēties piepildīt savus sapņus, kas lielā mērā saistīti ar Latviju.”

Gribot negribot nākas aizdomāties par tām vērtībām, kas mūs visus vieno šajā zemē, par to, vai mūsu senči var ar mums lepoties. “Es, parasts lauka akmens, tagad dusu par viņu. Es – pieminekļa godā. Bet kādas balsis mani šurp atvedušas? No kurienes esmu celts, cik daudz tautas varoņa sirds manī kalts?” – jautā Diānas Ivaškevičas varonis esejā “Kalpaka akmens”. Bet vai līdzīgu jautājumu mēs katrs nevaram uzdot pats sev?

Šādā patriotiskā noskaņā, skanot ģitāras spēlei un klausoties līdzīgi domājošu skolēnu vārdos, kā arī izglītības ministres Inas Druvietes, Eiropas Parlamenta deputātu Kārļa Šadurska un Ineses Vaideres iedvesmojošās runas, 17. martā Kara muzejā tika apbalvoti sestā Oskara Kalpaka piemiņai veltītā Latvijas skolu jaunatnes literārās jaunrades konkursa “Teiksma par Oskaru Kalpaku” laureāti, kuru vidū bija arī mūsu skolas 9. klases skolniece Diāna Ivaškeviča. (Paldies arī skolotājam Arvo Karelsonam par palīdzību!) Svinīgo pasākumu papildināja ekskursija muzeja telpās par latviešu brīvības cīņām.

Diānas garadarbs izpelnījās Ineses Vaideres, konkursa patroneses, atzinību. Eiropas Parlamenta deputāte 10 autoriem piešķīra sertifikātu ar ielūgumu piedalīties izzinošā ekskursijā savā darba vietā Rīgā. Visi konkursa laureāti tika arī pie dažādām veicināšanas balvām… un jaunām atziņām – par Latviju, tās nākotni un savu vietu tajā. “Latvijas nākotne tagad balstās uz jūsu pleciem,” jauniešus uzrunāja kāds iesirms, dzīvē daudz pieredzējis vīrs. Un dziļi sirdī iekrīt vārdi: “Lai spēks jums to apliecināt katru dienu, pieņemot nozīmīgus lēmumus savā dzīvē!”

 

Sanita Igaune, latviešu valodas un literatūras skolotāja