Apsveicam!

 

 

Mūzikas svētki audzināšanas stundā.

Šonedēļ 5. – 9.klašu skolēniem audzināšanas stundā tika dota iespēja klausīties Ziemeļlatvijas kameransambļa „LIVONIA” skaņās.

Skolā viesojās Ziemeļlatvijas kameransamblis „LIVONIA” , kurš dibināts 2006.gadā un muzicē jau septīto sezonu. Ciemos pie mums bija mūziķi no Latvijas Nacionālās operas simfoniskā orķestra pūšaminstrumentu grupām  - mežrags, flauta, fagots un klarnete. Mūziķi ar izglītojošu mācību stundu par dažādiem mūzikas žanriem, veda skolēnus populāru melodiju ceļojumā. No V.A Mocerta līdz Raimnodam Paulam, no dziesmas un dejas līdz svinīgajam maršam. No minora līdz mažoram. Skolēni uzzināja daudz jauna un atkārtoja sen dzirdēto, bet piemirsto, bagātināja savu personību, klausoties pasaulē slavenu skaņdarbu fragmentus, kā piemēram tereadora cīņas ainas fragmentu (maršu) no Ž.Bizē operas „Karmena”.

 Kopīgiem spēkiem tika noskaidroti dažādu mūzikas instrumentu vēsture, izcelsme, garumi, platumi, skaņas veidošanas īpatnības ar  bambusa mēlīti, bez mēlītes, ar 2 mēlītēm, ar iemuti un visbeidzot tomēr izrādās, ka dažiem skaņa jāveido pašiem ar lūpām, piemēram mežraga spēlētājam. Skaņu dažādā interpretācija skolēnos raisīja smieklus, kas liecināja, ka esam dzīvi un domājam līdzi saturam. Paldies 5.a klases meitenēm par atjautīgajām un pareizām atbildēm, kas nekautrējoties atbildēja uz pieredzējušo mākslinieku jautājumiem, bija jūtama pieredzes un jauno -  mūsu mākslinieku vienotā elpa, labas zināšanas , kas tiek iegūtas Mūzikas un mākslas skolā lieti noder arī citviet!

Paldies  Zlk „Livonia” vadītājam Valdim Drullem par piedāvājumu, kas izvērsās skaistā mūzikas piedzīvojumā.

 

Sanita Roga, direktora vietniece  audzināšanas un ārpusstundu darbā.