Apsveicam!

 

 

VIP skolu piredzes seminārs Vecumnieku vidusskolā.

Vecumnieku vidusskola turpina darbību Valsts izglītības satura centra Inovatīvo pieredzes skolu tīklā, ko vairākums dēvē mazliet vienkāršāk- DZM projekts.

2014. gada 23. janvārī skolā notika divi lieli semināri, kuros kopā piedalījās 85 skolotāji un LU DZM IC speciālisti. Skolas baltajā ēkā  nodarbību galvenais temats bija skolotāju mācīšanās izmantot stundā formatīvo vērtēšanu. Kas ir formatīvā vērtēšana? Tā ir vērtēšana stundas laikā, lai palīdzētu skolēnam, lai katrs skolēns saprastu mācību vielu un apzināti uzlabotu savus sniegumu. Ļoti precīzi  šo paņēmienu ir raksturojis amerikāņu izglītības speciālists Roberts Steiks. “Kad, gatavojot zupu, to pagaršo pavārs - tad tā ir FORMATĪVĀ vērtēšana, bet, kad to pagaršo restorāna viesis - tā jau ir SUMMATĪVĀ vērtēšana. "Eksāmeni, pārbaudes darbi ir zināšanu summatīvā vērtēšana, bet katrā mācību stundā mācīšanās ir jākoriģē- lai skolēni zinātu, kas vēl nepadodas, lai skolotājs zinātu, kādu padomu dot skolēnam.

Projekta skolotājas Aldona Alenčika, Anda Kuzma, Ilze Cīrule un Rudīte Dambeniece demonstrēja atklātās stundas, kurās izmantoja dažādus formatīvās vērtēšanas veidus un paņēmienus. Stundas vēroja un to analīzē piedalījās skolotāji no mūsu sadarbības skolām-Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Cēsu 2.pamatskolas, Daugavpils 3.vidusskolas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Kalsnavas pamatskolas, Lizuma vidusskolas, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas, Smiltenes ģimnāzijas, Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Valmieras Valsts ģimnāzijas, Mārupes vidusskolas. Bija patīkami satikties un darba jautājumus pārspriest kopā ar profesionāliem kolēģiem. Seminārā tika izmēģināta jauna stundas analīzes pieeja, kas palīdzēs skolotājiem kolēģu stundās ieraudzīt formatīvās - veidojošās vērtēšanas paņēmienus un tādā veidā mācīties vienam no otra skolotāja aroda prasmes.

Šajā mācību gadā piedalāmies arī virzienā “Dabaszinātņu un matemātikas mācīšanas uzlabošana skolā 1.-6.kl.”. Projektā piedalās un jau semināros sadarbības skolās -Tukuma pamatskolā, Rīgas V. Zālīša pamatskolā piedalījās skolotājas Natāija Čudare, Ina Sirmoviča un Ivanda Ieveniece.   Šoreiz 40 projekta kolēģi no sadarbības skolām- Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas, Brocēnu vidusskolas, Cēsu 2.pamatskolas, Daugavpils Centra vidusskolas, Daugavpils 3.vidusskolas, Kalsnavas pamatskolas, Krustpils pamatskolas, Lizuma vidusskolas, Mārupes vidusskolas , Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas, Tukuma 2. pamatskolas, Ventspils 2.pamatskolas, Rīgas Valda Zālīša sākumskolas viesojās mūsu mazajā skolā. Atklātās stundas vadīja 1.-4. klašu skolotājas- Ina Srmoviča 1. klasē mācīja par tādu mērvienību kā decimetrs, Aija Staškeviča 2. A klasē mācīja skolēniem izprast dažādus materiālus, bet skolotāja Ivanda Ieveniece kopā ar savu 3.a klasi devas kosmiskā ceļojumā un centās saprast, ka Zeme ir Saules sistēmas planēta. Bija patīkami dzirdēt atzinīgus vārdus par mūsu skolotāju mērķtiecīgi plānotajām stundām, efektīvu metožu pielietošanu un daudzveidīgiem metodiskiem paņēmieniem, kā arī skaistajiem kabinetiem un garšīgajām pusdienām. Pēc stundas analīzes daļas skolotāji pulcējās klasē, lai mācītos par efektīvas stundas plānošanas un vadīšanas paņēmieniem.

Darbs turpināsies visu šo mācību gadu. Skolotājas un koordinatori tiksies vēl Brocēnu vidusskolā, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā un Cēsu 2. pamatskolā.

Pateicos skolēniem, visām skolotājām, kas vadīja stundas, kas aizvietoja aizņemtos kolēģus, paldies visam tehniskajam personālam, virtuves bloku darbiniecēm par sarūpētajām brokastīm  pusdienām un katram, kas bija klāt, atbalstīja un palīdzēja.

Vecumnieku vidusskolas Inovatīvās pieredzes skolas koordinatore  Rolanda Ķiņķevska