Apsveicam!

 

 

Interešu izglītības pulciņu darbības grafiks 2018./2019. mācību gadā.

Pirmdiena

8.00 - 8.40

Tautas dejas

1. .kl.

A. Seglicka

14.30 - 15.30

„Ziķeri” teātra pulciņš

3. - 4.kl..

A. Zikova

14.20  - 15.00

Tautas dejas "Rūķi"

5. - 6.kl

A. Seglicka

13.30  - 15.00

Tautas dejas

2. - 3.kl.

A. Seglicka

Otrdiena

13.00  - 15.00

Robotika

5. - 7. kl,

J. Kovals

13.10  - 15.30

Sports meitenes

3. - 7.kl.

L. Macarovska

8.00 - 8.40

Tautas dejas

4.kl.

A. Seglicka

14.20 - 15.00

Tautas dejas

7. - 9.kl.

A. Seglicka

13.30 - 14.30

Zēnu ansamblis

1. - 6.kl.

Z. Jēgere

15.10 - 16.10

Koris

5. - 9.kl.

Z. Jēgere

8.00  - 8.40

Ansamblis

1.kl.

D. Starta

Trešdiena

8.00 - 8.40

Tautas dejas

2. - 3.kl.

A. Seglicka

16.00  - 17.00

Tautas dejas

10. -12.kl.

A. Seglicka

8.00  - 8.40

Ansamblis

2. -3.kl.

D. Starta

13.20  - 14.40

Koris

1. -4.kl.

D. Starta

13.30  - 15.00

Floristika

5. - 9.kl.

L. Lauriņa

Ceturtdiena

14.20  - 15.00

Tautas dejas

"Rūķi"

A. Seglicka

8.00  - 8.40

Tautas dejas

7. - 9.kl.

A. Seglicka

13.30  - 14.10

Ansamblis

4. - 5.kl.

D. Starta

15.10  - 16.10

Ansamblis

6. - 9.kl.

D. Starta

15.00  - 16.20

Sports meitenes

8. - 12.kl

L. Macarovska

14.10  - 15.30

Sports zēni

2. - 6.kl

R. Zariņš

15.30  - 16.50

Sports zēni

7. - 12.kl

R. Zariņš

14.00 - 15.00

„Ziķeri” teātra pulciņš

2.kl..

A. Zikova

Piektdiena

14.30  - 16.00

Ekoskola

5. - 12.kl

S. Roga