Apsveicam!

Starpnovadu latviešu valodas olimpiādē:

 • Dace Gasūne - 2. vieta

Starpnovadu ekonomikas olimpiādē:

 • Dace Gasūne - 3. vieta
 • Annija Tamane - Atzinība

Starpnovadu krievu valodas olimpiādē:

 • Oļegs Kozlovs - 2. vieta
 • Niks Berlinskis - 3. vieta

Starpnovadu 4. klašu matemātikas olimpiādē:

 • Emīlija Bračka - Atzinība
 • Adrians Siliņš - Atzinība

Starpnovadu matemātikas olimpiādē:

 • Laura Libere - 1. vieta
 • Rūta Ansone -2. vieta
 • Dace Gasūne - 3. vieta

Starpnovadu fizikas olimpiādē:

 • Gerda Gustsone - 1. vieta
 • Edgars Alde -2. vieta
 • Dace Gasūne - 2. vieta
 • Roberta Paula Tomsone - Atzinība

Starpnovadu koka un metāla tehnoloģijas olimpiādē:

 • Niks Berlinskis - 3. vieta
 • Pēteris Vietnieks - Atzinība
 • Vents Vājeiks - Atzinība

Starpnovadu tekstila tehnoloģijas olimpiādē:

 • Rūta Ansone - 1. vieta
 • Viktorija Trofimčuka - 2. vieta
 • Liene Emīlija Miķelsone - 3. vieta
 • Agnese Klipa - Atzinība

Starpnovadu latviešu valodas olimpiādē:

 • Gerda Gustsone - 1. vieta
 • Katrīna Lavrinoviča - Atzinība

Starpnovadu vēstures olimpiādē:

 • Gerda Gustsone - 2. vieta

Starpnovadu bioloģijas olimpiādē:

 • Laura Libere - 2. vieta
 • Annija Tamane - 1. vieta
 • Pīters Patriks Sprūds - 2. vieta
 • Dace Gasūne - Atzinība

Starpnovadu angļu valodas olimpiādē:

 • Artūrs Drevinskis - 3. vieta
 • Pīters Patriks Sprūds - 2. vieta
 • Artis Circenis - Atzinība

 

Skolas vēsture

Pirmā Vecmuižas pagasta skola celta laikā no 1842. - 1843. gadam. Ēka bija celta no koka un līdz mūsdienām nav saglabājusies.

"Sarkanā skola"

Bilde

1889. gadā mācības sākas jaunuzceltajā sarkano kieģeļu ēkā.

1945. gadā tiek atjaunota 2. Pasaules karā izpostītā skola, mācības uzsāk pirmā vidusskolas klase.

Līdz 1968. gadam šajā ēkā mācās pamatskolas, bet vēlāk līdz 1993. gadam 1. - 4. klases.

Dotajā brīdī ēka pieder Vecumnieku evaņģēliski luteriskai draudzei. Ēkā atrodas arī Vecumnieku muzejs.

"Mazā skola"

Bilde

Sākotnēji ēka celta pirmsskolas iestādes vajadzībām.

Sākot ar 1993. gadu uz šo ēku tiek pārceltas 1. - 4. klases, kurā arī tagad līdzās pastāv pirmsskolas grupas un sākumskolas klases.

Ēkai 2010. gadā tikai veikti ēkas siltināšanas darbi, kā rezultātā tā iegūva jaunu, laikam atbilstošu vizuālo izskatu.

"Baltā skola"

Bilde

1968. gadā Latvijas brīvvalsts laikā celtajai ēkai, kurā sākotnēji bija izvietotas tikai vidusskolas klases, tiek uzcelta pirmā piebūve, kurai vēlāk klāt uzceļ otru un vēlāk arī sporta zāli. Līdz ar celtniecības pabeigšanu šajā ēka mācās 5. - 12. klases skolēni.

Šobrīd skola izvietota divās ēkās "Mazā skola" un "Baltā skola". Skolai ir izstrādāts jaunas skolas celtniecības projekts, kura realizācija ļautu visai skolai atrasties vienā ēkā, "Mazās skolas" ēku pilnībā atdodod pirmsskolai.

2011./2012. m.g. 1. septembrī:

Skolā mācās 350 skolēni un 125 pirmsskolnieki.

Skolā strādā 51 pedagogs.