Apsveicam!

Starpnovadu latviešu valodas olimpiādē:

 • Dace Gasūne - 2. vieta

Starpnovadu ekonomikas olimpiādē:

 • Dace Gasūne - 3. vieta
 • Annija Tamane - Atzinība

Starpnovadu krievu valodas olimpiādē:

 • Oļegs Kozlovs - 2. vieta
 • Niks Berlinskis - 3. vieta

Starpnovadu 4. klašu matemātikas olimpiādē:

 • Emīlija Bračka - Atzinība
 • Adrians Siliņš - Atzinība

Starpnovadu matemātikas olimpiādē:

 • Laura Libere - 1. vieta
 • Rūta Ansone -2. vieta
 • Dace Gasūne - 3. vieta

Starpnovadu fizikas olimpiādē:

 • Gerda Gustsone - 1. vieta
 • Edgars Alde -2. vieta
 • Dace Gasūne - 2. vieta
 • Roberta Paula Tomsone - Atzinība

Starpnovadu koka un metāla tehnoloģijas olimpiādē:

 • Niks Berlinskis - 3. vieta
 • Pēteris Vietnieks - Atzinība
 • Vents Vājeiks - Atzinība

Starpnovadu tekstila tehnoloģijas olimpiādē:

 • Rūta Ansone - 1. vieta
 • Viktorija Trofimčuka - 2. vieta
 • Liene Emīlija Miķelsone - 3. vieta
 • Agnese Klipa - Atzinība

Starpnovadu latviešu valodas olimpiādē:

 • Gerda Gustsone - 1. vieta
 • Katrīna Lavrinoviča - Atzinība

Starpnovadu vēstures olimpiādē:

 • Gerda Gustsone - 2. vieta

Starpnovadu bioloģijas olimpiādē:

 • Laura Libere - 2. vieta
 • Annija Tamane - 1. vieta
 • Pīters Patriks Sprūds - 2. vieta
 • Dace Gasūne - Atzinība

Starpnovadu angļu valodas olimpiādē:

 • Artūrs Drevinskis - 3. vieta
 • Pīters Patriks Sprūds - 2. vieta
 • Artis Circenis - Atzinība

 

Ekoskolas  darba plāns  2011./2012. m.g.

N.p.k.

Veicamais pasākums

Laiks

Atbildīgais

Piezīmes

1.

Vides izvērtējums. Prioritāro jomu noteikšana. Veicamo uzdevumu noteikšana. Vides kodeksa izstrādāšana

Septembris/ oktobris

D.Balode, Z,Gulbe I.Cīrule

Klases iesniedz priekšlikumus

2.

Darba plāna apspriešana

oktobris

D.Balode, Z.Gulbe

 

3.

Darba plāna apspriešana skolas metodiskajā padomē

19.sepembris

I.Cīrule

 

4.

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde 10.,11. klašu skolēniem

Visu māc. gadu

Darbu vadītāji

10.kl. uzsāk darbu izstrādi, 11.kl.skolēni decembrī aizstāv savus izstrādātos darbus.

 

Klašu audzinātāju stundu plānojums

26.09. Skolas vides izvērtējums. Vides kodekss

31.10.Ekoskolu kustība Latvijā.

21.11.Klases vides uzlabošanas plānu veidošana

12.12. Vides organizācijas Latvijā un pasaulē

23.01. Vitamīni ikdienā

20.02. Kā es varu ietekmēt klimata izmaiņas

27.02. Klimata izmaiņas pasaulē

26.03. Zemes diena

5.04. Tīrības diena

14.05. Ekoskolas darbības izvērtējums

1x mēnesī

Klašu audzinātāji

 

Atkritumu apsaimniekošana

6.

„Zemes stunda”

30.03..

D.Balode

 

7.

Makulatūras vākšanas konkurss

Visu māc.gadu

Z.Gulbe

 

 

Bateriju vākšanas konkurss

Visu māc.gadu

D.Murevska E.Mašinska

 

Skolas vide/ apkārtne

8..

Pavasara un rudens talkas skolas apkārtnē.
Piedalīšanās Lielajā talkā.

oktobris
aprīlis

 

I.Cīrule

 

9.

Klašu  konkurss „Mājīgākā klase”

novembris - maijs

Z.Gulbe, D.Balode

Piedalās 5.-12. klases

10.

Projektu nedēļas organizēšana:

23.aprīlis – 27.aprīlis

I.Cīrule

 

Mežs

16.

Zīļu vākšanas konkurss

1.oktobris – 1.novembris

D.Murevska, E.Mašinska

 

17.

Piedalīšanās programmā „Mamma daba” programmā „Meža olimpiāde”

septembris- maijs

1.-9.klases

 

Putnu dienas

26.03.-30.03.

 

Ūdens

19.

Ūdens nedēļa skolā

19.03.--23.03.

I.Cīrule, eko padome

 

Klimata izmaiņas

20.

Ekoskolu reģionālais pasākums „Klimata izmaiņas”

25.02.

D.Trukšāns
I.Cīrule

Organizē Vides izglītības fonds

21.

Izstāde „Klimats, tā pārmaiņas”

27.02.

I.Cīrule

Organizē Vides izglītības fonds

22.

Pētījums „Mainies tu, mainos es, mainās visa pasaule”

Novembris - februāris

I.Cīrule
A.Alenčika

Veic 10.klases skolēni