Apsveicam!

Starpnovadu latviešu valodas olimpiādē:

 • Dace Gasūne - 2. vieta

Starpnovadu ekonomikas olimpiādē:

 • Dace Gasūne - 3. vieta
 • Annija Tamane - Atzinība

Starpnovadu krievu valodas olimpiādē:

 • Oļegs Kozlovs - 2. vieta
 • Niks Berlinskis - 3. vieta

Starpnovadu 4. klašu matemātikas olimpiādē:

 • Emīlija Bračka - Atzinība
 • Adrians Siliņš - Atzinība

Starpnovadu matemātikas olimpiādē:

 • Laura Libere - 1. vieta
 • Rūta Ansone -2. vieta
 • Dace Gasūne - 3. vieta

Starpnovadu fizikas olimpiādē:

 • Gerda Gustsone - 1. vieta
 • Edgars Alde -2. vieta
 • Dace Gasūne - 2. vieta
 • Roberta Paula Tomsone - Atzinība

Starpnovadu koka un metāla tehnoloģijas olimpiādē:

 • Niks Berlinskis - 3. vieta
 • Pēteris Vietnieks - Atzinība
 • Vents Vājeiks - Atzinība

Starpnovadu tekstila tehnoloģijas olimpiādē:

 • Rūta Ansone - 1. vieta
 • Viktorija Trofimčuka - 2. vieta
 • Liene Emīlija Miķelsone - 3. vieta
 • Agnese Klipa - Atzinība

Starpnovadu latviešu valodas olimpiādē:

 • Gerda Gustsone - 1. vieta
 • Katrīna Lavrinoviča - Atzinība

Starpnovadu vēstures olimpiādē:

 • Gerda Gustsone - 2. vieta

Starpnovadu bioloģijas olimpiādē:

 • Laura Libere - 2. vieta
 • Annija Tamane - 1. vieta
 • Pīters Patriks Sprūds - 2. vieta
 • Dace Gasūne - Atzinība

Starpnovadu angļu valodas olimpiādē:

 • Artūrs Drevinskis - 3. vieta
 • Pīters Patriks Sprūds - 2. vieta
 • Artis Circenis - Atzinība

 

bildeProjekts "Dabaszinātnes un matemātika"

2005. –2008. - Vecumnieku vidusskola ir ESF Nacionālās programmas „Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā” projekta „Mācību satura izstrādne un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” 1.kārtas pilotskola.

Projekta komanda:

Rolanda Ķiņķevska - projekta koordinātore

Aldona Alenčika - fizikas skolotāja

Ilze Cīrule - ķimijas skolotāja

Rudīte Dambeniece - matemātikas skolotāja

Anda Kuzma - bioloģijas skolotāja

Projekta ieguldījums:

 • modernizēti un aprīkoti matemātikas un dabaszinātņu-ķīmijas, bioloģijas, fizikas kabineti;

 • ierīkotas fizikas, ķīmijas, bioloģijas laboratorijas;

 • skolotāji piedalās modernizēta mācību satura un skolotāju atbalsta materiālu aprobācijā dabaszinātņu un matemātikas priekšmetos 10., 11., 12. klasei;

 • pieredzes semināri;

 • metodiskās dienas;

 • sadarbība ar RTU Rīgas Biomateriālu Inovācijas un Attīstības centru;

 • skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātnēs;

 • pasākums „ Zinātnes nakts Vecumniekos”;

 • pasākums „Domā savādāk, domā eksaktāk”;

 • skolotāju tālākizglītības 2. konference „IT izmantošana mācību procesā”;

 • mācību satura aprobēšana 7.-9.klasēs fizikā, ķīmijā, bioloģijā un matemātikā;

 • izmēģinājumskolu un atbalsta skolu skolotāju semināri "Mācību stundu vērošana un analīze";

 • atvērto durvju diena Vecumnieku vidusskolā 2010. gada 23. augustā;

 • sadarbība ar Vecumnieku novada skolām un Tukuma 2. pamatskolu projektā "Sadarbība starp Projektu un pašvaldībām" projekta mērķu īstenošanā.

Projekta "Dabaszinības un matemātika" mājaslapa: http://www.dzm.lv/