Apsveicam!

 

 

Atjaunota Skolas padome!

Šajā mācību gadā viena no iecerēm bija atjaunot Skolas padomi. Tās veidošana tika aizsākta jau pirmajā semestrī, un šajā pusgadā tā sanāca jau otro reizi. Skolas padomes galvenais mērķis ir sekmēt pedagogu, skolēnu vecāku, skolēnu, pašvaldības sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošu.  Tās sastāvā ir  pedagogi, vecāki, skolēnu domes pārstāvji, novada domes pārstāvis.

Viens no pirmajiem uzdevumiem bija ievēlēt padomes priekšsēdētāju, kas arī izdevās 02.februāra tikšanās ietvaros. Par jaunās Skolas padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta Daiga Ņikiforova. Apsveicam! Vēlam veiksmi, izturību, radošas idejas jaunajā amatā. Mēs zinām, ka viss izdosies, ja strādāsim visi kopā vienam mērķim– mūsu skolēnu/bērnu izglītībai. Paldies visiem vecākiem, kas ir atraduši laiku un iespējas iesaistīties Skolas padomē, kam nav vienaldzīga mūsu bērnu nākotne.  Ir idejas, kuru realizācijai nepieciešams liels darbs.  Lai mums visiem izdodas. Turpmāk par Skolas padomes aktivitātēm varēsiet lasīt jaunajā mājas lapas sadaļā SKOLAS PADOME.

Uz tikšanos!

 

Sanita Roga - direktora vietniece audzināšanas un ārpusstundu darbā.