Apsveicam!

 

 

Konkursu rezultāti 2012./2013.m.g.

Konkurss
Skolēns
Klase
Iegūtā vieta
Skolotājs

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa

„Kur saulīte rotājās”

Ilze Jirjena

9.
1..
 

Ilze Jirjena

9.
1..
 
Publiskās runas konkurss

Ilze Jirjena

9.
1..