Apsveicam!

Starpnovadu bioloģijas olimpiādē:

  • Laura Libere - 2. vieta
  • Annija Tamane - 1. vieta
  • Pīters Patriks Sprūds - 2. vieta
  • Dace Gasūne - Atzinība

Starpnovadu angļu valodas olimpiādē:

  • Artūrs Drevinskis - 3. vieta
  • Pīters Patriks Sprūds - 2. vieta
  • Artis Circenis - Atzinība

 

Konkursu rezultāti 2012./2013.m.g.

Konkurss
Skolēns
Klase
Iegūtā vieta
Skolotājs

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa

„Kur saulīte rotājās”

Ilze Jirjena

9.
1..
 

Ilze Jirjena

9.
1..
 
Publiskās runas konkurss

Ilze Jirjena

9.
1..