Mācību priekšmetu stundu saraksts.

1.a klase

Diena 1 2 3 4 5
Pirmdiena Latviešu valoda
1.a
Matemātika
1.a
Dabaszinības
1.a
Vizuālā māksla
1.a
Ēt/Krist.
1.a
Ēt/Krist.
3.b
Otrdiena Latviešu valoda
1.a
Matemātika
1.a
Mūzika
Av./Mūz.
Latviešu valoda
1.a
 
 
Trešdiena Latviešu valoda
1.a
Mūzika
Av./Mūz.
Dabaszinības
1.a
Sports
MSp.
MF
1.a
Ceturtdiena Latviešu valoda
1.a
Angļu valoda
Av./Mūz.
Matemātika
1.a
Vizuālā māksla
1.a
Sports
MSp.
Piektdiena Latviešu valoda
1.a
Matemātika
1.a
Sociālās zinības
1.a
Mājturība un tehnoloģijas
1.a
Kl_St.
1.a

1.b klase

Diena 1 2 3 4 5
Pirmdiena Matemātika
1.b
Latviešu valoda
1.b
Angļu valoda
Av./Mūz.
Vizuālā māksla
1.b
Ēt/Krist.
1.b
Ēt/Krist.
3.b
Otrdiena Matemātika
1.b
Latviešu valoda
1.b
Latviešu valoda
1.b
Mūzika
Av./Mūz.
 
 
Trešdiena Matemātika
1.b
Dabaszinības
1.b
Latviešu valoda
1.b
Mājturība un tehnoloģijas
1.b
Sports
MSp.
Ceturtdiena Latviešu valoda
1.b
Dabaszinības
1.b
Vizuālā māksla
1.b
Sports
MSp.
MF
1.b
Piektdiena Matemātika
1.b
Latviešu valoda
1.b
Mūzika
Av./Mūz.
Sociālās zinības
1.b
Kl_St.
1.b

2.a klase

Diena 1 2 3 4 5
Pirmdiena Matemātika
2.a
Angļu valoda
Av./Mūz.
Latviešu valoda
2.a
Sociālās zinības
2.a
Vizuālā māksla
2.a
Otrdiena Mūzika
Av./Mūz.
Matemātika
2.a
Latviešu valoda
2.a
Sports
LSp.
Vizuālā māksla
2.a
Trešdiena Mūzika
Av./Mūz.
Matemātika
2.a
Latviešu valoda
2.a
Dabaszinības
2.a
Sports
LSp.
Ceturtdiena Matemātika
2.a
Latviešu valoda
2.a
Dabaszinības
2.a
Mājturība un tehnoloģijas
2.a
AvF
Av./Mūz.
Piektdiena Matemātika
2.a
Latviešu valoda
2.a
Latviešu valoda
2.a
Ēt/Krist.
2.a
Kl_St.
2.a
Ēt/Krist.
3.b

2.b klase

Diena 1 2 3 4 5
Pirmdiena Matemātika
2.b
Latviešu valoda
2.b
Dabaszinības
2.b
Sociālās zinības
2.b
AvF
Av./Mūz.
Otrdiena Angļu valoda
Matemātika
2.b
Latviešu valoda
2.b
Sports
LSp.
Mājturība un tehnoloģijas
2.b
Trešdiena Matemātika
2.b
Latviešu valoda
2.b
Mūzika
Av./Mūz.
Dabaszinības
2.b
Sports
LSp.
Ceturtdiena Matemātika
2.b
Latviešu valoda
2.b
Latviešu valoda
2.b
Vizuālā māksla
2.b
Vizuālā māksla
2.b
Piektdiena Matemātika
2.b
Mūzika
Av./Mūz.
Latviešu valoda
2.b
Ēt/Krist.
2.b
Kl_St.
2.b
Ēt/Krist.
3.b

3.a klase

Diena 0 1 2 3 4 5
Pirmdiena Angļu valoda
Av./Mūz.
Matemātika
3.a
Latviešu valoda
3.a
Latviešu valoda
3.a
Mājturība un tehnoloģijas
3.a
SF
LSp.
Otrdiena  
 
Matemātika
3.a
Latviešu valoda
3.a
Dabaszinības
3.a
Angļu valoda
3.a
Mūzika
Av./Mūz.
Trešdiena  
 
Latviešu valoda
3.a
Dabaszinības
3.a
Angļu valoda
3.a
Sports
LSp.
Sociālās zinības
3.a
Ceturtdiena  
 
Matemātika
3.a
Latviešu valoda
3.a
Vizuālā māksla
3.a
Sports
LSp.
Vizuālā māksla
3.a
Piektdiena  
 
Matemātika
3.a
Latviešu valoda
3.a
Ēt/Krist.
3.a
Kl_St.
3.a
Mūzika
Av./Mūz.
Ēt/Krist.
3.b

3.b klase

Diena 0 1 2 3 4 5
Pirmdiena Latviešu valoda
3.b
Latviešu valoda
3.b
Matemātika
3.b
Dabaszinības
3.b
Dabaszinības
3.b
SF
LSp.
Otrdiena  
 
Matemātika
3.b
Mūzika
Av./Mūz.
Latviešu valoda
3.b
Latviešu valoda
3.b
Angļu valoda
3.b
Trešdiena  
 
Matemātika
3.b
Angļu valoda
3.b
Mājturība un tehnoloģijas
3.b
Sports
LSp.
Vizuālā māksla
3.b
Ceturtdiena  
 
Angļu valoda
Av./Mūz.
Sociālās zinības
3.b
Vizuālā māksla
3.b
Sports
LSp.
 
 
Piektdiena Latviešu valoda
3.b
Latviešu valoda
3.b
Matemātika
3.b
Ēt/Krist.
1.b
Mūzika
Av./Mūz.
Kl_St.
3.b
Ēt/Krist.
3.b

4.a klase

Diena 0 1 2 3 4 5 6
Pirmdiena  
 
Matemātika
4.a
Latviešu valoda
4.a
Dabaszinības
4.a
Angļu valoda
Av./Mūz.
Sociālās zinības
4.a
SF
LSp.
Otrdiena  
 
Matemātika
4.a
Angļu valoda
4.a
Latviešu valoda
4.a
Dabaszinības
4.a
Sports
LSp.
 
 
Trešdiena  
 
Angļu valoda
4.a
Matemātika
4.a
Latviešu valoda
4.a
Mūzika
Av./Mūz.
Mājturība un tehnoloģijas
4.b
 
 
Ceturtdiena Angļu valoda
Av./Mūz.
Matemātika
4.a
Latviešu valoda
4.a
Vizuālā māksla
4.a
Vizuālā māksla
4.a
Sports
LSp.
 
 
Piektdiena Mūzika
Av./Mūz.
Matemātika
4.a
Latviešu valoda
4.a
Literatūra
4.a
Sociālās zinības
4.a
Kl_St.
4.a
 
 

4.b klase

Diena 0 1 2 3 4 5 6
Pirmdiena  
 
Angļu valoda
Av./Mūz.
Matemātika
4.b
Latviešu valoda
4.b
Literatūra
4.b
Vizuālā māksla
4.b
SF
LSp.
Otrdiena  
 
Matemātika
4.b
Latviešu valoda
4.b
Angļu valoda
4.b
Mājturība un tehnoloģijas
4.b
Sports
LSp.
 
 
Trešdiena  
 
Matemātika
4.b
Latviešu valoda
4.b
Dabaszinības
4.b
Angļu valoda
4.b
Mūzika
Av./Mūz.
 
 
Ceturtdiena Latviešu valoda
4.b
Matemātika
4.b
Dabaszinības
4.b
Sociālās zinības
4.b
Angļu valoda
Av./Mūz.
Sports
LSp.
 
 
Piektdiena Matemātika
4.b
Mūzika
Av./Mūz.
Latviešu valoda
4.b
Sociālās zinības
4.b
Vizuālā māksla
4.b
Kl_St.
4.b