Mācību priekšmetu stundu saraksts.

5.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pirmdiena Mūzika
5
Sports
spz
Informātika
inf
 
 
Klases stunda
6
Latviešu valoda
4
 
 
 
 
 
 
Informātika
inf
Otrdiena Angļu valoda
14
Latviešu valoda
fiz
Sports
spz
Sociālās zinības
15
Matemātika
1
Dabaszinības
6
 
 
 
 
Trešdiena Dabaszinības
6
Latviešu valoda
6
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Sociālās zinības
15
Matemātika
1
 
 
 
 
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Ceturtdiena Sports
spz
Latviešu valoda
6
Angļu valoda
14
Matemātika
1
Literatūra
6
Mūzika
5
 
 
 
 
Piektdiena Angļu valoda
14
Vizuālā māksla
5
Latviešu valoda
6
Matemātika
1
Literatūra
6
Matemātika
1
 
 
 
 

5.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pirmdiena Informātika
inf
Sports
spz
Mūzika
5
Latviešu valoda
4
Klases stunda
5
 
 
 
 
 
 
 
 
Informātika
inf
Otrdiena Latviešu valoda
fiz
Angļu valoda
14
Sports
spz
Sociālās zinības
11
Dabaszinības
6
Matemātika
1
 
 
 
 
Trešdiena Latviešu valoda
4
Matemātika
1
Dabaszinības
6
Sociālās zinības
fiz
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
 
 
 
 
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Ceturtdiena Sports
spz
Angļu valoda
14
Latviešu valoda
6
Literatūra
6
Mūzika
5
Matemātika
1
 
 
 
 
Piektdiena Matemātika
1
Latviešu valoda
6
Matemātika
1
Literatūra
6
Angļu valoda
14
Vizuālā māksla
5
 
 
 
 

6.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pirmdiena Pasaules vēsture
15
Mūzika
5
Matemātika
2
Angļu valoda
14
Klases stunda
10
Latviešu valoda
10
 
 
 
 
Otrdiena Latviešu valoda
10
Dabaszinības
18
Matemātika
2
Sports
spz
Matemātika
2
Sociālās zinības
11
 
 
 
 
Trešdiena Sports
spz
Krievu valoda
13
Latviešu valoda
10
Literatūra
10
Angļu valoda
14
Sociālās zinības
fiz
Matemātika
2
 
 
Ceturtdiena Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Mūzika
5
Krievu valoda
13
Angļu valoda
14
Matemātika
2
Literatūra
10
 
 
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Piektdiena Vizuālā māksla
5
Latviešu valoda
10
Latvijas vēsture
15
Dabaszinības
18
Informātika
inf
 
 
 
 
 
 
 
 
Informātika
inf

6.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pirmdiena Matemātika
16
Informātika
inf
Latviešu valoda
3
Mūzika
5
Klases stunda
16
Pasaules vēsture
15
 
 
 
 
 
 
Informātika
inf
Otrdiena Dabaszinības
18
Matemātika
16
Latviešu valoda
3
Sports
spz
Sociālās zinības
11
Krievu valoda
18
 
 
 
 
Trešdiena Sports
spz
Angļu valoda
14
Vizuālā māksla
5
Matemātika
16
Sociālās zinības
fiz
Latviešu valoda
3
Literatūra
3
 
 
Ceturtdiena Angļu valoda
14
Mūzika
5
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Matemātika
16
Krievu valoda
13
 
 
 
 
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Piektdiena Latviešu valoda
3
Latvijas vēsture
15
Angļu valoda
14
Matemātika
16
Literatūra
3
Dabaszinības
18
 
 
 
 

7.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pirmdiena Sports
spz
Matemātika
16
Bioloģija
18
Angļu valoda
13
Klases stunda
3
Latviešu valoda
3
Pasaules vēsture
15
 
 
Otrdiena Informātika
inf
 
 
Krievu valoda
18
Mūzika
5
Angļu valoda
13
Matemātika
16
Ģeogrāfija
4
 
 
 
 
Informātika
inf
Trešdiena Vizuālā māksla
5
Ģeogrāfija
4
Matemātika
16
Sports
spz
Literatūra
3
Latvijas vēsture
15
Krievu valoda
13
 
 
Ceturtdiena Matemātika
16
Sports
spz
Krievu valoda
13
Latviešu valoda
3
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Sociālās zinības
15
 
 
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Piektdiena Matemātika
16
Matemātika
16
Latviešu valoda
3
Angļu valoda
13
Bioloģija
18
Literatūra
3
 
 
 
 

7.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pirmdiena Sports
spz
Angļu valoda
13
Latviešu valoda
10
Matemātika
1
Klases stunda
18
Matemātika
1
Literatūra
10
 
 
Otrdiena Pasaules vēsture
15
Krievu valoda
11
Informātika
inf
 
 
Mūzika
5
Ģeogrāfija
4
Angļu valoda
13
 
 
 
 
Informātika
inf
Trešdiena Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Matemātika
1
Sports
spz
Matemātika
1
Ģeogrāfija
4
Bioloģija
18
 
 
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Ceturtdiena  
 
Sports
spz
Latviešu valoda
10
Literatūra
10
Latvijas vēsture
15
Krievu valoda
11
Matemātika
1
 
 
Piektdiena Krievu valoda
11
Bioloģija
18
Angļu valoda
13
Vizuālā māksla
5
Sociālās zinības
15
Latviešu valoda
10
Matemātika
1
 
 

8.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pirmdiena Angļu valoda
14
Fizika
fiz
Sports
spz
Bioloģija
18
Klases stunda
4
Ķīmija
6
Latviešu valoda
4
 
 
Otrdiena Mūzika
5
Matemātika
2
Literatūra
fiz
Ģeogrāfija
4
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Pasaules vēsture
15
 
 
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Trešdiena Krievu valoda
13
Matemātika
2
Sports
spz
Ģeogrāfija
4
Ķīmija
6
Bioloģija
18
Angļu valoda
14
 
 
Ceturtdiena  
 
Krievu valoda
13
Latvijas vēsture
15
Sports
spz
Matemātika
2
Latviešu valoda
6
Literatūra
6
Angļu valoda
14
Piektdiena Matemātika
2
Fizika
fiz
Vizuālā māksla
5
Sociālās zinības
15
Matemātika
2
Latviešu valoda
6
Krievu valoda
4
 
 

8.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pirmdiena Fizika
fiz
Ķīmija
6
Sports
spz
Latviešu valoda
10
Klases stunda
15
Matemātika
16
Bioloģija
18
 
 
Otrdiena Matemātika
16
Ģeogrāfija
4
Mūzika
5
Ķīmija
6
Matemātika
16
Pasaules vēsture
15
Literatūra
10
 
 
Trešdiena Latviešu valoda
10
Latvijas vēsture
15
Sports
spz
Vizuālā māksla
5
Krievu valoda
13
Angļu valoda
14
Ģeogrāfija
4
 
 
Ceturtdiena  
 
Matemātika
16
Matemātika
16
Sports
spz
Krievu valoda
13
Angļu valoda
14
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Piektdiena Latviešu valoda
10
Angļu valoda
14
Bioloģija
18
Krievu valoda
4
Literatūra
10
Fizika
fiz
Sociālās zinības
15
 
 

9.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pirmdiena Ķīmija
6
Bioloģija
18
Angļu valoda
13
Sports
spz
Klases stunda
13
Fizika
fiz
Matemātika
2
 
 
Otrdiena Sports
spz
Latviešu valoda
10
Ģeogrāfija
4
Angļu valoda
13
Krievu valoda
18
Mūzika
5
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Trešdiena Matemātika
2
Sports
spz
Ģeogrāfija
4
Pasaules vēsture
15
Vizuālā māksla
5
Ķīmija
6
Literatūra
10
 
 
Ceturtdiena Latvijas vēsture
15
Sociālās zinības
fiz
Matemātika
2
Matemātika
2
Latviešu valoda
10
Literatūra
10
Krievu valoda
13
 
 
Piektdiena Bioloģija
18
Matemātika
2
Fizika
fiz
Latviešu valoda
10
Angļu valoda
13
Krievu valoda
4
F
10
 
 

9.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pirmdiena Bioloģija
18
Matemātika
1
Ķīmija
6
Sports
spz
Klases stunda
1
Angļu valoda
13
Fizika
fiz
 
 
Otrdiena Sports
spz
Mūzika
5
Ķīmija
6
Krievu valoda
18
Ģeogrāfija
4
Angļu valoda
13
Literatūra
3
 
 
Trešdiena Pasaules vēsture
15
Sports
spz
Bioloģija
18
Latviešu valoda
3
Ģeogrāfija
4
Vizuālā māksla
5
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Mājturība un tehnoloģijas
ZMT
Ceturtdiena Krievu valoda
13
Matemātika
1
Matemātika
1
Latvijas vēsture
15
Latviešu valoda
3
Literatūra
3
Sociālās zinības
fiz
 
 
Piektdiena Fizika
fiz
Matemātika
1
Krievu valoda
4
Latviešu valoda
3
Matemātika
1
Angļu valoda
13
F
3
 
 

10. klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pirmdiena Latviešu valoda
3
Literatūra
3
Fizika
fiz
Fizika
fiz
Klases stunda
14
Matemātika
2
Kulturoloģija
5
Bioloģija
18
Otrdiena Latviešu valoda
3
Sports
spz
Angļu valoda
14
Angļu valoda
14
Latvijas un pasaules vēsture
15
Fizika
fiz
Ķīmija
6
Krievu valoda
18
Trešdiena ZPD
fiz
Vizuālā māksla
5
Matemātika
2
Angļu valoda
14
Bioloģija
18
Krievu valoda
13
Sports
spz
Ķīmija
6
Ceturtdiena Matemātika
2
Matemātika
2
Literatūra
3
Ģeogrāfija
4
Ģeogrāfija
4
Latvijas un pasaules vēsture
15
Sports
spz
Ekonomika
fiz
Piektdiena Informātika
inf
Informātika
inf
Matemātika
2
Matemātika
2
Krievu valoda
4
Angļu valoda
14
 
 
 
 
 
 
 
 
Informātika
inf
Informātika
inf

11. klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pirmdiena Matemātika
2
Matemātika
2
Latvijas un pasaules vēsture
15
Ķīmija
6
Klases stunda
2
Kulturoloģija
5
Angļu valoda
13
Sports
spz
Otrdiena Krievu valoda
11
Angļu valoda
13
Angļu valoda
13
Fizika
fiz
Fizika
fiz
Latviešu valoda
3
Matemātika
2
ZPD
inf
Trešdiena Bioloģija
18
Bioloģija
18
Literatūra
3
Ķīmija
6
Matemātika
2
Matemātika
2
Vizuālā māksla
5
Sports
spz
Ceturtdiena Latviešu valoda
3
Literatūra
3
Programmēšanas pamati
inf
 
 
Ekonomika
fiz
Ģeogrāfija
4
Krievu valoda
11
Sports
spz
 
 
Programmēšanas pamati
inf
Piektdiena Latvijas un pasaules vēsture
15
Krievu valoda
11
Informātika
inf
 
 
Fizika
fiz
Matemātika
2
Angļu valoda
13
Veselības mācība
18
 
 
Informātika
inf

12. klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pirmdiena Latviešu valoda
10
Latviešu valoda
10
Matemātika
16
Matemātika
16
Klases stunda
fiz
Angļu valoda
14
Ķīmija
6
Kulturoloģija
5
Otrdiena Ķīmija
6
Sports
spz
Krievu valoda
11
Matemātika
16
Angļu valoda
14
Angļu valoda
14
Fizika
fiz
Fizika
fiz
Trešdiena Matemātika
16
Matemātika
16
Latvijas un pasaules vēsture
15
Bioloģija
18
Literatūra
10
Literatūra
10
Ķīmija
6
Sports
spz
Ceturtdiena Programmēšanas pamati
inf
Programmēšanas pamati
inf
Sports
spz
Angļu valoda
14
Krievu valoda
11
Ekonomika
fiz
 
 
 
 
 
 
 
 
Programmēšanas pamati
inf
Programmēšanas pamati
inf
Piektdiena Tehniskā grafika
25
Tehniskā grafika
25
Krievu valoda
11
Fizika
fiz
Matemātika
16
Latvijas un pasaules vēsture
15
Bioloģija
18
 
 
Psiholoģija
4
Psiholoģija
4